ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

โอวัลตินจัดหนักเเจกจริง1-2

Staff01 — 15 ธันวาคม 2561 03:42


หมายเหตุ      
1) ผู้โชคดีจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล  
2) ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลทางLine ID @ovaltinepromo   
3) ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล  
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โทร 02-591-9800

คำค้น: โอวัลตินจัดหนักเเจกจริง