ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศผู้โชคดี โดริโทส ลุ้นรับลำโพงไร้สาย Marshall action bluetooth มูลค่า 9,900 บาท ครั้งที่ 3

Staff01 — 5 มกราคม 2562 21:18


ประกาศผู้โชคดี โดริโทส ลุ้นรับลำโพงไร้สาย Marshall action bluetooth มูลค่า 9,900 บาท ครั้งที่ 3

จำนวน 10 รางวัล

ประกาศผู้โชคดีครั้งที่ 3

ลำดับ เบอร์โทรศัพท์  เลขที่ใบเสร็จ 
1 668352335XX 7E0001219459
2 669591468XX 7E0000878861
3 668038974XX 7E0000428689
4 669566936XX 7E0000874507
5 668380862XX 7E0000299241
6 666602887XX 7E0000410101
7 668383825XX 7E0000224569
8 668384610XX 7E0000935270
9 669103969XX 7E0000242600
10 666185830XX 7E0000163665

หมายเหตุ:

1) ผู้โชคดีจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล

2) ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลทางLine ID @luckyone

3) ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โทร 02-591-9800

 


คำค้น: โดริโทส3