ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศผู้โชคดี อิชิตันแจกโชคมงคล ปี่เซี๊ยะคู่ทอง จำนวน 30 รางวัล

chanpen — 30 เมษายน 2562 08:22


ปี่เซี๊ยะทองคำ มูลค่า 6,200 บาท (ท่านละ 2 เส้น )

จำนวน 30 รางวัล รางวัลๆ ละ 12,400 บาท  รวม 372,000 บาท

ตัวจริง

ลำดับ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ใบเสร็จ

1 66819122XXX 0500900610104964

2 66894536XXX 0516201386086751

3 66825962XXX 0265100120097372

4 66914513XXX 0510000382838200

5 66938438XXX 0268400210015905

6 66996843XXX 0647200352609056

7 66959521XXX 0114300210034829

8 66810683XXX 0506602682010997

9 66815956XXX 0501100616007870

10 66851456XXX 0502200980135916

11 66614527XXX 0504901710102701

12 66842194XXX 0640300683276589

13 66647697XXX 0111500120000168

14 66873264XXX 0647000720029681

15 66863064XXX 0502301188236802

16 66844632XXX 0511101086079189

17 66968786XXX 0503802282245196

18 66620302XXX 0504901610090423

19 66914292XXX 0510401183143158

20 66996359XXX 0504301040020278

21 66963141XXX 0228000310039522

22 66811917XXX 0552700982955077

23 66898154XXX 0660500582040156

24 66908929XXX 0167300330008250

25 66817789XXX 0503701581789584

26 66812998XXX 0208800320036606

27 66638988XXX 0553100482795784

28 66924109XXX 0503800782112061

29 66823438XXX 0502301288508011

30 66620302XXX 0504901582985743

หมายเหตุ

1) ผู้โชคดีจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล

2) ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลทางLine ID @luckyone

3) ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โทร 02-591-9800


คำค้น: ประกาศผู้โชคดี อิชิตันแจกโชคมงคล ปี่เซี๊ยะคู่ทอง จำนวน 30 รางวัล