ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

รายการ ทวิสตี้ ชีโต้ส โดริโทส ลุ้นรับ Samsung Galaxy S10

chanpen — 2 สิงหาคม 2562 07:02


รายการ ทวิสตี้ ชีโต้ส โดริโทส ลุ้นรับ Samsung Galaxy S10  
รางวัล โทรศัพท์ Samsung Galaxy S10 จำนวน 15 รางวัล   
No. Mobile No Receipt No  
1 6663875XXX 0000279407  
2 6663912XXX 0000320498  
3 6695504XXX 0000395828  
4 6663872XXX 0000549815  
5 6695560XXX 0000491918  
6 6664318XXX 0000667270  
7 6697359XXX 0000595283  
8 6664535XXX 0000516406  
9 6698248XXX 0002475925  
10 6663741XXX 0000683794  
11 6697231XXX 0000249785  
12 6663802XXX 0000659436  
13 6694420XXX 0000497699  
14 6693920XXX 0000523713  
15 6690273XXX 0001911722  
       
หมายเหตุ:    
ผู้โชคดีจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล  
ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล  
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โทร 02-591-9800

คำค้น: รายการ ทวิสตี้ ชีโต้ส โดริโทส ลุ้นรับ Samsung Galaxy S10