ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศผู้โชคดี Meiji Bulgaria Yoghurt รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล ง่ายๆได้ทุกสัปดาห์ รวมของรางวัลกว่า 80 รางวัล

chanpen — 14 สิงหาคม 2562 06:51


ผลจับรางวัลวันที่ 13 สิงหาคม 2562

จับรางวัล ครั้งที่ 1

รางวัลที่ 1  พัดลม Dyson BP 01  รางวัลละ 13,900 บาท

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล

1 สมศักดิ์ ถาวรจักร์

 

รางวัลที่ 2  บัตร Gift Voucher Swensen มูลค่า 200 บาท 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล

1 อุรัยวรรณ ก๊กมาศ

2 ณัฐฎธาราทิพย์ ไกรรณฤทธิ์

3 รวีรุจ ยุงรัมย์

4 ลัดดาวรรณ ศรีเมือง

5 ภาณุทัศน์ แป้นเกิด

6 สนั่น เจี้ยงกลับ

7 ปิยะ ธนจงวัฒนา

8 สุชาดา วัฒนา

9 Ribbit Onthemoon

10 พิเชษฐ์ เผ่าเผด็จการ

 

รางวัลที่ 3  กระเป๋าเก็บความเย็น เมจิ มูลค่า 159 บาท 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล

1 ศศิวรรณ วรรณวาทกุล

2 นิธิกร ขุมทรัพย์

3 สุรพงษ์ เพื่อช่อ

4 วีระชัย ปิยะวรรณสุทธิ์

5 ชัยรัตน์ ทุมพงษ์

6 Angsuree Pond

7 Panyamon Sroikliaw

8 Chairat Boonlee

9 Wichaya Phanidanant

10 ณัฐธยาน์ ผ่องเมฆินทร์

 

 

จับรางวัล ครั้งที่ 2

 

รางวัลที่ 1  นาฬิกา Samsung Gear fit 2 รางวัลละ 6,500 บาท

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล

1 วิฑูรย์ สนธิไชย

 

รางวัลที่ 2  บัตร Gift Voucher Swensen มูลค่า 200 บาท

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล

1 วีระชัย ปิยะวรรณสุทธิ์

2 Siriporn Nasomchai

3 สุรพงษ์ เพื่อช่อ

4 ลัดดาวรรณ ศรีเมือง

5 ขนิษฐา ณรงค์ใย

6 สุชาดา วัฒนา

7 วรเกษ จังวัฒนาทรัพย์

8 กรรณิการ์ สงวนสินธุกูล

9 โสภาพรรณ ขวัญทะเล

10 Kongla Muenpoowonk

 

รางวัลที่ 3 กระเป๋าเก็บความเย็น เมจิ มูลค่า 159 บาท

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล

1 สุรพงศ์ รสเกษร

2 Ribbit Onthemoon

3 สมชาย ศิริเลิศพานิช

4 จิดาภา จันทรา

5 Weerayut Sripipatkul

6 Chairat Boonlee

 

หมายเหตุ:

1) ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลทางLine ID @luckyone

2) ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โทร 02-591-9800


คำค้น: ประกาศผู้โชคดี Meiji Bulgaria Yoghurt