ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศผู้โชคดี ลุ้นโชคกับเอนฟา ใบเสร็จเทสโก้โลตัส

chanpen — 18 ตุลาคม 2562 09:01


ประกาศผลจับรางวัล 
รางวัลที่ 1)  โทรทัศน์ Samsung TV 75 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล ๆละ 89,900 บาท
1 พชรพร จันทร์วัฒนภัณฑ์ 0506901185409697
รางวัลที่ 2)  โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S10+ 128GB จำนวน 3 รางวัลๆละ 35,900 บาท รวม 107,700 บาท 
1 สุชิน พึ่งสามัคคี  0502701082198410
2 วิรัช พิตระเจริญ  0114200310013116
3 กฤษดา รัตนมุนีวงศ์  0510401083613600
รางวัลที่ 3)   Mister Robot จำนวน 5 รางวัลๆละ 13,900 บาท รวม 69,500 บาท
1 พรทิพย์ เอี่ยมศิริกิจ 0553400683471126
2 ทัศนีย์ วัฒนากรแก้ว 0506500310785802
3 คมสัน เสรีภาพงศ์ 0503810191033064
4 อรรถพร พานชัยธนกุล 0506200784127053
5 ภัทรภร น้อยหนัน  0502701042536893
รางวัลที่ 4)   กระเป๋ารถเข็น จำนวน 10 รางวัลๆละ 7,290 บาท รวม 72,900 บาท 
1 ภารดี บางน้ำเค็ม 0509500330231572
2 ณรงค์ชัย พรหมลัทธิ์ 0502001680328687
3 ยอดเพชร ณรงค์ฤทธิ์วาธิน 0504501710305749
4 จุฑามาส ประเทศา 0506601582126129
5 วรารัตน์ ตะกรุดทอง 0507700782094993
6 ทรงยศ โดยดุลย์ 0501300887741683
7 ธนภัทร สิงห์หล่อ 0501401010612344
8 สุจิตรา แสงรังสี 0506500640034988
9 กิติ คำสิทธิ์ 0511200510402912
10 ไพศาล ธโนดม 0502701282196603
รางวัลที่ 5)   บัตรกำนัลเทสโก้โลตัส จำนวน 10 รางวัลๆละ 5,000 บาท รวม  50,000 บาท  
1 นิธิกร ขุมทรัพย์ 0513001180278720
2 จันทร์จิรา สียะ 0509601120069603
3 ชูเกียรติ จำกลสง 0502301541050707
4 ธงชัย สิทธิพิมักษ์วงศ์ 0501901287909417
5 อรรถสิทธิ์ ศรีอาจ 0551100782433922
6 เขมิกา ใจการ 0551400682143444
7 เพ็ญวิภา เกิดศักดิ์ 0511301682400199
8 เขมนที วิริยพงศ์ 0502100580474859
9 กำกับ ตันติพยัคฆ์ 0508500740862817
10 สีดียาเร๊าะ มะสอแล๊ะ 0503801182021637
     
     

คำค้น: ประกาศผู้โชคดี ลุ้นโชคกับเอนฟา ใบเสร็จเทสโก้โลตัส