ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศผู้โชคดีกิจกรรมLays เมื่อซื้อเลย์ครบ69บาท ลุ้นตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ หรือ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต พร้อมที่พัก จำนวน 6 รางวัล

chanpen — 31 ตุลาคม 2562 02:27


รางวัล ท่องเที่ยว  แอ่วเหนือ-ล่องใต้ มูลค่า 32,000 บาท จำนวน 6 รางวัล
ลำดับ เบอร์โทร  เลขที่ใบเสร็จ    
1 66954803XXX 0000637911    
2 66873197XXX 0001111267    
3 66956658XXX 0000727226    
4 66812651XXX 0000081371    
5 66937942XXX 0000664843    
6 66972030XXX 0000887526    

 

หมายเหตุ:

1) ผู้โชคดีจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล

2) ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลทางLine ID @layspromotion

3) ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โทร 02-591-9800


คำค้น: เมื่อซื้อเลย์ครบ69บาท ลุ้นตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ หรือ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต พร้อมที่พัก