ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

Eveready Campaign

Staff01 — 10 กรกฎาคม 2563 06:23


Eveready Campaign     
Round : 16 May - 30 June 2020     
       
ลำดับ รางวัล โทร รหัส/ใบเสร็จ
1 Package Tour 668465670XX 3449395363
2 Motorcycle 669291748XX 1772530841
3 Motorcycle Big C 666145644XX 111534216
4 Gift Voucher   669980721XX 8143315267
5 Gift Voucher 668046416XX 8093606375
6 Gift Voucher 668841993XX 8750855902
7 Gift Voucher 669014979XX 2960481391
8 Gift Voucher 669352108XX 4798533513
9 Gift Voucher 666435495XX 9595430380
10 Gift Voucher 668120569XX 3718000283
11 Gift Voucher 668050584XX 9069902136
12 Gift Voucher 668198646XX 4919506031
13 Gift Voucher 668045887XX 1391249123
14 Gift Voucher 668066990XX 4481995274
15 Gift Voucher 668452772XX 3080898565
16 Gift Voucher 668188807XX 4978234088
17 Gift Voucher 668996818XX 13075748
18 Gift Voucher 668985592XX 3150473317
19 Gift Voucher 669592973XX 4693131361
20 Gift Voucher 669887429XX 8531345390
21 Gift Voucher 669589457XX 2634281850
22 Gift Voucher 668501409XX 4538242519
23 Gift Voucher 666293177XX 7100378
24 Gift Voucher 668679648XX 1403406787
25 Gift Voucher 669548752XX 2270077082
26 Gift Voucher 666225264XX 6637336379
27 Gift Voucher 666172018XX 1498748646
28 Gift Voucher 668704771XX 4947213002

คำค้น: Eveready Campaign ครั้งที่2