ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

กิจกรรมร่วมสนุกและลุ้นรับของรางวัลสุดล้ำไปกับ วันเดอร์ วูแมน 1984! เเจกกล้อง Fujifilm Mini LiPlay มูลค่า เครื่องละ 5,000 บาท จำนวน 30 รางวัล

chanpen — 8 กันยายน 2563 04:00


ครั้งที่ 2
กล้อง Fujifilm Mini LiPlay มูลค่า เครื่องละ 5,000 บาท จำนวน 30 รางวัล 
     
ลำดับ  เบอร์โทรศัพท์  เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
1 0809526xxx 0000494630
2 0959928xxx 0000076487
3 0898211xxx 0000891719
4 0954359xxx 0000661704
5 0852217xxx 0001006435
6 0646104xxx 0000096841
7 0834735xxx 0000778859
8 0876077xxx 0000469853
9 0813272xxx 0000296646
10 0838558xxx 0000464864
11 0849609xxx 0000734383
12 0959490xxx 0000785586
13 0828330xxx 0000008057
14 0938438xxx 0001090115
15 0612969xxx 0000007501
16 0924234xxx 0000785686
17 0971426xxx 0001195199
18 0814064xxx 0000499293
19 0950163xxx 0000007505
20 0922611xxx 0000457309
21 0830890xxx 0000494640
22 0830573xxx 0000206928
23 0971279xxx 0000635914
24 0844627xxx 0000891723
25 0950601xxx 0000030314
26 0868573xxx 1000003986
27 0804585xxx 0000739830
28 0825800xxx 0000096843
29 0969659xxx 0000778865
30 0617254xxx 0000783602

 

ครั้งที่ 1       
กล้อง Fujifilm Mini LiPlay มูลค่า เครื่องละ 5,000 บาท จำนวน 30 รางวัล       
           
ลำดับ  เบอร์โทรศัพท์  เลขที่ใบเสร็จรับเงิน      
1 0965536XXX 0000412633      
2 0982376XXX 0000286531      
3 0631818XXX 0000406893      
4 0820327XXX 0000728577      
5 0874962XXX 0000730100      
6 0818477XXX 0000456234      
7 0931348XXX 0000003791      
8 0942806XXX 0000126632      
9 0997491XXX 0000103998      
10 0639841XXX 0000777856      
11 0990056XXX 0000406889      
12 0616422XXX 0000778856      
13 0616299XXX 0000001159      
14 0896372XXX 0000728584      
15 0967091XXX 0000688034      
16 0814520XXX 0000872321      
17 0806157XXX 0000226632      
18 0949820XXX 0000454135      
19 0991523XXX 0000225631      
20 0819241XXX 0000565437      
21 0817911XXX 0000002205      
22 0971219XXX 0000777857      
23 0985535XXX 0000568900      
24 0969651XXX 0000412843      
25 0870799XXX 0000225531      
26 0959256XXX 0000567900      
27 0860297XXX 0000368630      
28 0988325XXX 0000726988      
29 0641642XXX 0001003817      
30 0892106XXX 0000068703      
           
หมายเหตุ : ผู้โชคดี สามารถยืนยันรับรางวัลได้โดยส่งสำเนาบัตรประชาชน และใบเสร็จรับเงิน  
มาทาง @doritospromotion เพื่อยืนยันการรับรางวัล ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการนัดหมายรับรางวัล ต่อไป

คำค้น: กิจกรรมร่วมสนุกและลุ้นรับของรางวัลสุดล้ำไปกับ วันเดอร์ วูแมน 1984! เเจกกล้อง Fujifilm Mini LiPlay มูลค่า เครื่องละ 5, 000 บาท จำนวน 30 รางวัล