ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศผู้โชคดีกิจกรรม ช้อปลุ้นโชค ช้อปเพลินเที่ยวหรูที่ภูเก็ต

chanpen — 2 พฤศจิกายน 2563 04:48


     
รางวัลที่ 1 แพ็คเกจที่พัก คีรีมา  3 วัน 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 3 รางวัล 
     
ลำดับ  เบอร์โทรศัพท์  เลขที่ใบเสร็จ 
1 095-2322XXX 1592564897
2 084-6348XXX 1291857372
3 082-8409XXX 1791428078
     
รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลจาก The Mall มูลค่า 500 บาท จำนวน 50 รางวัล 
     
ลำดับ  เบอร์โทรศัพท์  เลขที่ใบเสร็จ 
1 081-6407XXX 1699275924 
2 088-6101XXX 1291621127
3 085-6609XXX 1490633393 
4 095-6141XXX 1592300125
5 081-5139XXX 1791758655 
6 087-4962XXX 6091230026
7 081-5139XXX 1791758654 
8 089-8211XXX 3090123656
9 091-5156XXX 1490629573 
10 092-8092XXX 6091100788
11 065-6849XXX 1392011236
12 081-5139XXX 1791758661 
13 081-4530XXX 56039 
14 081-8529XXX 34893 
15 092-6746XXX 30911439309
16 081-5139XXX 1791758653 
17 081-4074XXX 1791829412
18 089-5810XXX 004722 
19 095-5925XXX 004721 
20 081-5139XXX 1791758652 
21 089-9223XXX 1491390335 
22 092-7149XXX 1292031156
23 061-4647XXX 3091512301
24 084-0078XXX 1591124523
25 080-6157XXX 1791232256
26 081-5542XXX 1791836244 
27 084-9609XXX 1491477744
28 081-6223XXX 3090695176 
29 085-9269XXX 3097014597
30 081-4997XXX 3490213326
31 084-9609XXX 1491554855
32 084-6353XXX 3492230016
33 081-8664XXX 1591514686 
34 085-9269XXX 3090714597
35 099-5503XXX 1390333804 
36 086-9727XXX 1591730837 
37 099-7679XXX 1390204740 
38 089-8706XXX 3491264360 
39 081-8664XXX 1591514687 
40 086-9727XXX 1591730840 
41 086-9727XXX 1591425804 
42 081-7934XXX 1791761320 
43 081-8664XXX 1591514688 
44 086-8055XXX 3495234123
45 099-9327XXX 1294562235
46 081-6332XXX 1492331201
47 085-3593XXX 3091034423
48 096-9743XXX 179231125
49 094-6739XXX 149531225
50 089-4482XXX 309300125
     
หมายเหตุ:    
     
1) ผู้โชคดีจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
     
2) ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลทางLine ID @luckyone
     
3) ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
     
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โทร 02-591-9800

คำค้น: ประกาศผู้โชคดีกิจกรรม ช้อปลุ้นโชค ช้อปเพลินเที่ยวหรูที่ภูเก็ต