ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แลนเซสส์ (LANXESS) ประกาศเป้าหมายที่ท้าทายใหม่ มุ่งสร้างผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมและการเติบโตที่ยั่งยืนควบคู่กันไป

Nuphan Pakdee — 13 กันยายน 2560 03:36


  • ตั้งเป้าหมายท้าทายใหม่ทางการเงินในระยะกลาง : โดยในปีการเงิน 2021 (พ.ศ.2564) จะมีผลกำไรจากการดำเนินงานที่ 14 ถึง 18 เปอร์เซ็นต์
  • มีแผนการบริหารผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน : จะคงไว้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่สามารถเป็นผู้นำตลาดและมีผลกำไรที่น่าพึ่งพอใจ
  • โครงการควบรวมกิจการกับ Chemtura และมีโครงการภายในบริษัทที่ให้ผลตอบแทนสูงหลายโครงการจะเป็นพลังผลักดันให้กำไรเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
  • มุ่งเป็นองค์กรดิจิตอลทั่วทั้งกลุ่ม (Group-wide digitalization)
  • CEO Matthias Zachest กล่าวว่า “เราจะบรรลุศักยภาพของเราเต็มที่ในอีกไม่กี่ปีที่จะถึงนี้”

 

กรุงเทพมหานคร , 12 กันยายน พ.ศ. 2560 – แลนเซสส์ผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สารเคมีเฉพาะด้านของโลกประกาศความมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรการเร่งการเจริญเติบโตของผลกำไรให้สูงขึ้น บริษัทวางแผนที่จะปรับปรุงความมั่นคงทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทในระยะยาวสำหรับหลายปีข้างหน้า และได้ตั้งเป้าหมายใหม่ทางการเงินในระยะกลาง โดยในปีการเงิน 2021 (พ.ศ.2564) ผลกำไรจากการดำเนินงาน -วัดในเทอมของกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาจากการดำเนินงานตามปกติ (EBITDA pre exceptionals) – คาดว่าจะอยู่ที่ 14 ถึง 18 เปอร์เซ็นต์  ส่วนปีการเงิน 2016 (พ.ศ.2559)  ที่พึ่งผ่านไปทำได้ถึง 12.9 เปอร์เซ็นต์ ในขณะเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัทมีสถานะมั่นคงมากขึ้นและมีความแปรปรวนในผลประกอบการลดลงแลนเซสส์มุ่งที่จะเติบโตในด้านยอดขายที่ระดับนานาชาติให้สูงกว่าภายในประเทศเยอรมันเอง

“แลนเซสส์ขณะนี้ตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและมีแนวทางในการเติบโตของผลกำไรที่ชัดเจน ในปีที่จะถึงนี้ เขามุ่งมั่นที่จะทำให้เต็มศักยภาพของเราและเปลี่ยนแลนเซสส์ให้กลายเป็นบริษัทที่เข็มแข็งมากโดยการเสริมสร้างความสมดุลย์และความมั่นคงขึ้นในทุก ๆ ส่วนของเรา เพิ่มผลกำไร และท้ายที่สุดสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบทีมที่ทุ่มเทและมุ่งมั่นร่วมกัน” กล่าวโดย Matthias Zachet , CEO ของ LANXESS AG.

 

เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายใหม่นี้แลนเซสส์จะต้องพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ของตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการที่ชัดเจน ทั้งกลุ่มบริษัทต้องการที่จะเลือกไว้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่สามารถครองตำแหน่งผู้นำในตลาดและสร้างผลกำไรที่น่าพึ่งพอใจได้อย่างยั่งยืนเท่านั้น  บริษัทมีหลายโครงการที่เป็นการลงทุนภายในบริษัทเองในส่วนที่ยังไม่รวมกับธุรกิจที่ควบกิจการมา (organic investment) – โดยมีถึง 400 ล้านยูโร (ประมาณ 16 พันล้านบาทที่อัตราแลกเปลี่ยน 40 บาทต่อยูโร) ระหว่างปีการเงิน 2016 ถึง 2020 (พ.ศ.2559-2563) – ประกอบด้วยโครงการที่จะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจ (return on capital employed : ROCE) โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 20 เปอร์เซ็นต์เทียบกับปีการเงิน 2016 (พ.ศ.2559) ที่ ผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจของทั้งกลุ่มบริษัทอยู่ที่ 6.9 %  นอกจากนั้นแลนเซสส์มุ่งจะขยายตลาดไปในภูมิภาคและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างดุลยภาพให้แก่บริษัทลดความแปรปรวนของผลประกอบการอันเนื่องมาจากพึ่งยอดขายจากภูมิภาคหรือผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งมากเกินไป รวมทั้งเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในตลาดที่กำลังเติบโตในภูมิภาคเอเชีย และอเมริการเหนือ ร่วมทั้งขยายตัวไปในตลาดใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่นที่น่าสนใจเข้ามาเพิ่มมากขึ้น อย่างเช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้า  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  หรืออุตสาหกรรมพลังงานด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตรกรรมในการใช้ประโยชน์ใหม่ ๆ ของบริษัท

 

การประสานธุรกิจกับเคมตูรา (Chemtura) บริษัทที่พึ่งถูกควบรวมกิจการเข้ากับแลนเซสส์มีผลบรรลุตามเป้าหมายตามปีการเงิน 2017 (พ.ศ.2560)

 

ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้แลนเซสส์สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินใหม่ประกอบด้วยผลตอบแทนที่ได้จากการประสานธุรกิจ (synergies stemming) ในการควบรวมกิจการกับเคมตูราซึ่งถือว่าเป็นการควบรวมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ แลนเซสส์ บริษัทคาดว่าจะทำให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายร่วมกันถึง  100 ล้านยูโร (ประมาณ 4 พันล้านบาท) ต่อปีจนกระทั้งถึงปี 2020 (พ.ศ. 2563) การประหยัดค่าใช้จ่ายในนี้ (พ.ศ.2560) คาดว่าจะทำได้ประมาณ  25 ล้านยูโร (ประมาณ 1 พันล้านบาท) และประมาณว่าจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่ต่อเนื่องจากการควบรวมนี้ได้อีกถึง EURO 140 ล้าน (ประมาณ 5.6 พันล้านบาท)

คาดว่าค่าใช้จ่าย 100 ล้านยูโร (ประมาณ 4 พันล้านบาท) ที่ประหยัดได้จากการควบรวมจะเกิดขึ้นที่กระบวนการผลิตและการจัดซื้อ อย่างเช่น แลนเซสส์มีโครงการ “โรงงานแห่งความเป็นเลิศ” (Manufacturing Excellence) ที่จะใช้ในการปรับปรุงโรงงานผลิตในที่ต่าง ๆ ของเคมตูราเดิมให้มีกระบวนการทำงานและเทคโนโลยีที่ดีขึ้น ยิ่งกว่านั้น การรวมยอดการสั่งซื้อของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกันสำหรับการซื้อวัตถุดิบในการผลิตที่สูงถึง 2.5 พันล้านยูโร (ประมาณ 1 แสนล้านบาท) น่าจะลดลงได้บ้าง เนื่องจากการนำสัญญาของผู้ขายที่เหมือนกันมารวมกันทำให้เพิ่มอำนาจต่อรองและมีการวางแผนที่สร้างการเชื่อมโยงแบบย้อนหลังไปยังแหล่งวัตถุดิบมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถประหยัดค่าขนส่งและโลจิสติกส์รวมลงได้ อย่างเช่น เมื่อรวมทุกธุรกิจเข้าด้วยกัน พบว่ามีคลังสินค้ากระจายอยู่ทั่วโลกกว่า 200 แห่งที่สามารถนำมาใช้ได้โดยไม่ต้องเช่าที่อื่นอีก

 

ผลการประหยัดต้นทุนประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของการประสานควบรวมนี้มาจากภูมิภาคอเมริการเหนือ โดยการลดต้นทุนและโครงสร้างในการมีคณะกรรมการบริหารของเคมตูราทั้งหมด ยกเลิกสำนักงานใหญ่ในฟิลาเดลเฟีย และ จะไม่มีค่าใช้จ่ายของเคมตูราในตลาดหลักทรัพย์อีกต่อไป ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในท้องถิ่นต่าง ๆ ที่มีหน่วยงานซ้ำซ้อนกันอยู่จะถูกขจัดออกไป ตอนนี้มี 40 โครงการที่กำลังเริ่มดำเนินงานในอเมริกาเหนือเพื่อการนี้ ส่วนอีก 20เปอร์เซ็นต์คาดว่าจะมาจากการรวมโครงสร้างส่วนการตลาดและการขายทั่วโลก

 

ตั้งเป้าที่จะปรับทั่วทั้งองค์กรให้เป็นดิจิตอล (digitalization)

 

แลนเซสส์มุ่งที่จะเร่งการเติบโตของธุรกิจด้วยการริเริ่มโครงการทำทั้งกลุ่มบริษัทให้เป็นดิจิตอล (group-wide digitalization) และได้ตั้งแผนกงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 30 คนขึ้นมาดูแลเรื่องนี้ “Digitalization จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบยั้งยืน ในกระบวนการทำงานและรูปแบบธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมของลูกค้าของเรา มันจะทำให้เรามีช่องโอกาสมากขึ้นอีกมากมาย และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งทั่วทั้งบริษัท เราต้องการที่ผลักดันในเชิงรุกในการเปลี่ยนแลนเซสส์ให้เป็นดิจิตอล (digital transformation) ทำให้เราสามารถสร้างผลตอบแทนการดำเนินงานที่มีศักยภาพสูงขึ้นในเวลาได้ทันเวลา” กล่าวโดน Matthias Zachet สิ่งที่โครงการมุ่งเป้าไปคือการทำให้เป็นดิจิตอลทั่วทุกคน หน่วยงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่การสร้างมูลค่า (value chain) ของแลนเซสส์ นำ big data มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ พัฒนารูปแบบทางธุรกิจที่เป็นดิจิตอลมากขึ้นและเพิ่มความเชี่ยวชาญในด้านดิจิตอลให้พนักงานทั้งหมดขององค์กร

 

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแลนเซสส์ ( LANXESS)

แลนเซสส์เป็นบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สารเคมีเฉพาะด้าน (Specialty Chemicals) มียอดขายรวมกว่า 7.7 ล้านยูโรในปี พ.ศ.2559 และมีพนักงาน 19,200 คนอยู่ใน 25 ประเทศทั่วโลก มีโรงงานทั่วโลกถึง 75 แห่ง  แกนหลักของธุรกิจของ LANXESS คือการพัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต  (Chemical Intermediates) เคมีภัณฑ์เติมแต่ง (Additives Chemicals) เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน (Specialty Chemicals) และพลาสติก อีกทั้งยังมีการร่วมทุนกับ Saudi Aramco ในบริษัท ARLANXEO ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber) แลนเซสส์ (LANXESS) เป็นบริษัทที่ที่มีชื่ออยู่ในดัชนีหลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก ได้แก่ดัชนี Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) และ FTSE4Good

 

 

 

Forward-Looking Statements
This company release contains certain forward-looking statements, including assumptions, opinions, expectations and views of the company or cited from third party sources. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could cause the actual results, financial position, development or performance of LANXESS AG to differ materially from the estimations expressed or implied herein. LANXESS AG does not guarantee that the assumptions underlying such forward-looking statements are free from errors nor does it accept any responsibility for the future accuracy of the opinions expressed in this presentation or the actual occurrence of the forecast developments. No representation or warranty (expressed or implied) is made as to, and no reliance should be placed on, any information, estimates, targets and opinions, contained herein, and no liability whatsoever is accepted as to any errors, omissions or misstatements contained herein, and accordingly, no representative of LANXESS AG or any of its affiliated companies or any of such person's officers, directors or employees accept any liability whatsoever arising directly or indirectly from the use of this document.
 

 

 

Information for editors:
All LANXESS news releases and their accompanying photos can be found at http://press.lanxess.com. Recent photos of the Board of Management and other LANXESS image material are available at http://photos.lanxess.com. TV footage can be found at http://globe360.net/broadcast.lanxess/.
 

You can find further information concerning LANXESS chemistry in our WebMagazine at http://webmagazine.lanxess.com.
 

Follow us on Twitter, Facebook, Linkedin and YouTube:

http://www.twitter.com/LANXESS

http://www.facebook.com/LANXESS

http://www.linkedin.com/company/lanxess

http://www.youtube.com/lanxess

 


คำค้น: LANXESS, แลนเซสส์, EDITDA, Chemtura