ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

toyota revo กับ ยักษ์ใหญ่ดีลเลอร์โตโยต้า ดันแบรนด์รถยนต์ให้เช่าแบบครบวงจร ‘asap’

toyotabangkokthai — 17 พฤศจิกายน 2560 10:04


ยักษ์ใหญ่ดีลเลอร์โตโยต้า ดันแบรนด์รถยนต์ให้เช่าแบบครบวงจร ‘asap

"บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)" ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ toyota revo ให้เช่าระยะยาวแบบครบวงจรสำหรับลูกค้านิติบุคคล และรถยนต์ให้เช่าระยะสั้นสำหรับลูกค้าทั่วไปภายใต้แบรนด์ 'asap' เตรียมขาย IPO 210 ล้านหุ้น หลัง ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ โดยมี บล.ทิสโก้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ระบุ มีศักยภาพการเติบโตสูงจากความหลากหลายในด้านสินค้าและบริการที่ครบวงจรสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ด้านผู้บริหารหวังระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงการศูนย์รวมการให้บริการเกี่ยวกับรถยนต์ 'asap Auto Park' ย่านบางนา – ตราด รองรับแผนรุกขยายธุรกิจ และนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทฯ

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 210 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 31.82 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบไฟลิ่งเป็นที่เรียบร้อย

ปัจจุบัน บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 330 ล้านบาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 225 ล้านบาท หรือคิดเป็น 450 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท และจะเสนอขายหุ้น IPO อีกจำนวน 210 ล้านหุ้น ทั้งนี้ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่าภายใต้แบรนด์ 'asap' ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร โดยมีบริการรถยนต์ให้เช่า 3 รูปแบบ ได้แก่ บริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว (Operating Lease) บริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น และบริการรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ (Limousine)

ทั้งนี้ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ให้บริการรถเช่าของคนไทยที่มีขีดความสามารถการแข่งขันและการให้บริการที่ดีสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดีประกอบกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการดำเนินธุรกิจมายาวนานมากว่า 11 ปี ทำให้ลูกค้าไว้วางใจใช้บริการเช่ารถยนต์กับทางบริษัทฯ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,035.61 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการให้เช่ารถยนต์ 786.24 ล้านบาท หรือคิดเป็น 75.92% ของรายได้ทั้งหมด ที่เหลือมาจากการนำรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่ามาจำหน่ายเป็นรถมือสองและรายได้อื่น ๆ โดยฐานรายได้จากธุรกิจให้บริการรถยนต์ให้เช่านั้นมาจากการให้บริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว คิดเป็นสัดส่วน 96.85% รองลงมาได้แก่ รถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ 1.70% และรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น 1.45% ตามลำดับ

สำหรับการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้ส่วนหนึ่งไปใช้พัฒนาโครงการศูนย์รวมการให้บริการเกี่ยวกับรถยนต์แบบครบวงจร 'asap Auto Park' ย่านบางนา – ตราด ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ และที่เหลือจะใช้เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจ ที่จะเพิ่มจำนวนรถยนต์ให้เช่าทั้งแบบระยะยาวและระยะสั้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสอดคล้องกับการขยายตัวของตลาดที่มีแนวโน้มการใช้บริการรถเช่าทั้งระยะยาวและระยะสั้นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมากว่า 11 ปี โดยเริ่มต้นจากการให้บริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาวแบบครบวงจรที่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคล ครอบคลุมตั้งแต่การจัดหารถยนต์ การออกแบบและปรับแต่งรถยนต์ตามความต้องการของลูกค้า การซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ การให้บริการรถทดแทน และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำสัญญาเช่าระยะยาว 4-5 ปี โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีรถยนต์ให้เช่าระยะยาวจำนวน 6,106 คัน จากจำนวนรถยนต์สำหรับให้บริการทั้งหมดประมาณ 7,360 คัน
นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี 2558 บริษัทฯ ได้รุกเข้าสู่ประเภทบริการใหม่โดยเปิดให้บริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น ซึ่งมุ่งเน้นให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นบุคคลทั่วไปที่ต้องการเช่ารถเพื่อการใช้งานทั่วไป เนื่องจากมองเห็นโอกาสจากความต้องการของฐานลูกค้าเดิมที่เพิ่มขึ้นและยังเป็นการขยายฐานลูกค้าใหม่ บริษัทฯ มีเคาน์เตอร์ให้บริการแก่ลูกค้าตามสนามบินต่าง ๆ แล้วจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ สนามบินภูเก็ต เชียงใหม่ เชียงราย ดอนเมือง หาดใหญ่ และสุวรรณภูมิ

ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปสู่การให้บริการรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ ซึ่งมีลักษณะการให้บริการที่ครบวงจรเช่นเดียวกันกับการให้บริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว แต่สิ่งที่เพิ่มเติม คือ การมีคนขับรถคอยให้บริการ และการบริหารจัดการรถและคนขับรถตามความต้องการใช้รถของลูกค้าในแต่ละวันด้วย ซึ่งบริษัทมีการจัดหาคนขับรถโดยการว่าจ้างเองและว่าจ้างจากหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดหาคนขับรถให้พร้อมกับการให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากบริษัทเอกชนขนาดใหญ่
ทั้งนี้ บริษัทฯ มองว่าการรุกขยายธุรกิจในครั้งนี้ เพื่อรองรับโอกาสการขยายตัวของตลาดธุรกิจรถยนต์ให้เช่าทั้งแบบระยะยาวและระยะสั้นที่คาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น จากการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน หลังจากเปิด AEC ส่งผลให้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและเช่ารถยนต์ระยะสั้นเพื่อเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน กลุ่มลูกค้านิติบุคคล เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความต้องการใช้บริการรถยนต์เช่าระยะยาวและรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ เนื่องจากช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถลดค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
"เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจให้บริการรถยนต์ให้เช่าอย่างครบวงจร ทั้งแบบระยะยาว ระยะสั้น และรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ทำให้เรามีศักยภาพขยายธุรกิจเพื่อสร้างความแข็งแกร่งรองรับโอกาสการเติบทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในด้านการให้บริการรถเช่าที่ครอบคลุมทุก ๆ ด้าน ด้วยมาตรฐานการบริการเหนือความประทับใจ" นายทรงวิทย์ กล่าว

นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการให้เช่ารถยนต์พร้อมให้บริการอื่น ที่สามารถตอบโจทย์และครอบคลุมความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพงานการให้บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การบริการจัดหารถยนต์ บริการออกแบบและปรับแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ บริการรถยนต์ทดแทน บริการซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ มีแผนกคอลเซ็นเตอร์ ตลอด 24 ชั่วโมง จึงมีลูกค้าที่เชื่อมั่นและใช้บริการมาอย่างยาวนาน อีกทั้ง บริการรถให้เช่าระยะสั้นมีจุดเด่นที่เป็นรถใหม่ จำนวนไมล์น้อย และสร้างความประทับใจและประสบการณ์ใหม่ให้แก่ลูกค้าด้วยบริการเสริมต่าง ๆ เช่น ที่นั่งเด็ก ระบบนำทาง GPS ที่จัดเก็บจักรยาน ประกันภัยรถชั้น 1 อีกด้วย

หลังจากอ่านข่าวจบแล้ว ใครสนใจซื้อผ่อน รถโตโยต้า รุ่น ยาริส , วีออส หรือ Toyota revo ราคาถูกได้ที่ ศูนย์ โตโยต้าบางกอก

 


คำค้น: โตโยต้า, รถโตโยต้า, ยาริส, วีออส, Toyota revo