ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ

da1991 — 14 กันยายน 2561 08:09


นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัญฑิตพัฒนศิลป์ จังหวัดนครปฐม นำคณะบุคลากรเข้าเยี่ยมชม “ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ มรดกแห่งการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จระดับโลก” จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาแนวคิดการทำงานของคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ ที่ถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินชีวิตและการทำงานจนประสบความสำเร็จที่ทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนจากผู้นำเข้ากระดาษเป็นผู้ส่งออกกระดาษไปทั่วโลก ภายใต้แบรนด์ “ดั๊บเบิ้ล เอ” กระดาษจากคันนา และช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ผ่านการนำเสนอด้วยระบบมัลติมีเดียอันทันสมัย ผู้เข้าชมยังได้ข้อคิดเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป


คำค้น: ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ, ฉะเชิงเทรา