ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ เก็บขยะ ชายหาดสงขลา วัน World Ocean Day

kornrutchanun — 11 มิถุนายน 2562 06:52


นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไป นำผู้บริหารและพนักงานโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ทำกิจกรรมเก็บขยะชายหาด โดยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันมหาสมุทรโลก หรือ World Ocean Day เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของท้องทะเลและมหาสมุทร ให้ทุกคนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของชายและหญิง เด็กและผู้ใหญ่ ในการแสดงบทบาทและศักยภาพของตนเองในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างเต็มที่และเท่าเทียม  ระยะทาง 1 กิโล ณ ชายหาด สงขลา


คำค้น: โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่