ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการ Seeds for the Future 2019 หนุนไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ธีระธร ศิริวัฒน์ — 11 มิถุนายน 2562 07:33


พร้อมนำ 10 เยาวชนคนเก่งจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย

ทัศนศึกษาดูงานด้าน ICT  ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลาสองสัปดาห์

 

กรุงเทพฯ / 11 มิถุนายน 2562 - หัวเว่ย ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นนำระดับโลก เตรียมจัดทริปพา 10 นิสิตนักศึกษาไทยคนเก่งเดินทางศึกษาดูงานด้านไอซีที ในโครงการ Seeds for the Future เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ในปีนี้มีนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ โดยอิงจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและประวัติผลงาน รวมทั้งสิ้น 10 คน

 

โดยนิสิตนักศึกษาตัวแทนจากประเทศไทย ร่วมด้วยตัวแทนจากประเทศมอริเชียส มาลี และนอร์เวย์ รวม 40 คน จะใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ในการเข้าคอร์สเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐานและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในกรุงปักกิ่ง หลังจากนั้นจะใช้เวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เมืองเซิ่นเจิ้น เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีอันล้ำสมัย อาทิ 5G, LTE, AI และคลาวด์คอมพิวติ้ง และเยี่ยมชมศูนย์นิทรรศการ F1, อาคารนิทรรศการ Enterprise ต่าง ๆ รวมถึงสัมผัสประสบการณ์การวิจัยและพัฒนาที่ศูนย์ R&D อันทันสมัย ณ สำนักงานใหญ่ของหัวเว่ย

 

ก่อกำเนิดขึ้นในประเทศไทย

“Seeds for the Future” ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2551 ในประเทศไทย และได้พัฒนากลายเป็นโครงการหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของหัวเว่ย  ปัจจุบันโครงการนี้ประสบความสำเร็จในกว่า 125 ประเทศทั่วโลก และได้มอบโอกาสที่ดีแก่เยาวชนที่กำลังจะเริ่มก้าวสู่วัยทำงานให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศจีน และเปิดโลกทัศน์ด้านธุรกิจชั้นนำระดับโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่งของหัวเว่ย  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคนเก่งด้านไอซีทีในประเทศ และส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถให้เป็นผู้นำในวงการดิจิทัลทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก 

 

ในระหว่างกิจกรรมเวิร์คช็อปที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนิสิตนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก อาจารย์ และผู้ฝึกสอน ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการว่า “ระยะเวลาสองอาทิตย์ของทริปนี้จะช่วยจุดประกายและเปิดโลกทัศน์ให้กับทุกคนได้  พื้นที่ EEC ในศรีราชาแห่งนี้จะเป็นแหล่งงานที่สำคัญที่พวกเราทุกคนจะต้องเข้ามาช่วยกัน ในอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีความต้องการบุคลากรถึง 180,000 คน เพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกคนตั้งใจพัฒนาตักตวงความรู้ และนำกลับมาพัฒนาประเทศของเราต่อไป และขอขอบคุณในความทุ่มเทของหัวเว่ยที่ได้จัดโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง ในการเป็นหนึ่งในกำลังของภาคเอกชนในการร่วมผลิตบุคลากรดิจิทัลร่วมกัน”

 

มร.เติ้ง เฟิง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แนะนำให้นิสิตนักศึกษาทุกคนใช้เวลาในประเทศจีนให้คุ้มค่า เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้าน ICT จากหัวเว่ย และนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ในมหาวิทยาลัย ที่ทำงานและประเทศต่อไป  “ขอให้พวกคุณเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายในอนาคตอันใกล้สู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาค และมีส่วนร่วมไปกับเราเพื่อทำให้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 กลายเป็นจริง ขอให้ระลึกไว้เสมอว่า จงทำให้สุดความสามารถเพื่อสร้างโลกที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างไม่หยุดนิ่ง”

 

หลายปีมาแล้วที่หัวเว่ยไม่ใช่แค่เพียงผู้นำในการพัฒนาอุตสาหกรรม IT ด้วยเทคโนโลยี 5G ที่ล้ำสมัยและคลาวด์คอมพิวติ้งเท่านั้น แต่เรายังลงทุนอย่างหนักเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT  เฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2561 หัวเว่ยได้สร้างผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT มากกว่า 8,000 คน ผ่าน Open Labs,  การฝึกอบรมด้าน ICT, การมอบทุนการศึกษา, การจัดการแข่งขันต่างๆ รวมถึงโครงการ Seeds for the Future หัวเว่ยให้คำมั่นสัญญาว่าจะพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรม ICT ในทุกประเทศที่หัวเว่ยได้เข้าไปดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

เกี่ยวกับหัวเว่ย

หัวเว่ย ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสมาร์ทดีไวซ์ ด้วยโซลูชั่นที่ผสมผสานในสี่กลุ่มหลัก คือ เครือข่ายโทรคมนาคม, ไอที, สมาร์ทดีไวซ์ และบริการคลาวด์ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่การใช้งานทุกระดับเพื่อทุกผู้คน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กร เพื่อขับเคลื่อนโลกอัจฉริยะที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างเต็มรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ โซลูชั่นและบริการที่ครบวงจรของหัวเว่ยเปี่ยมด้วยศักยภาพด้านการแข่งขันและเชื่อถือได้ จากการทำงานร่วมกับพันธมิตรในระบบนิเวศแบบเปิด หัวเว่ยสามารถสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับลูกค้า เสริมสมรรถนะของผู้คน ช่วยให้การใช้ชีวิตที่บ้านมีความสะดวกสบาย และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรทุกรูปแบบและทุกขนาด นวัตกรรมของหัวเว่ยเน้นตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า เราทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาลในด้านการวิจัย เน้นค้นหานวัตกรรมด้านเทคนิคใหม่ ๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนโลกของเราให้ก้าวไปข้างหน้า เรามีพนักงานกว่า 180,000 คน ดำเนินธุรกิจในกว่า 170 ประเทศทั่วโลก หัวเว่ยก่อตั้งขึ้นในปี 2530 และเป็นบริษัทเอกชนที่มีพนักงานเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหัวเว่ย ได้ที่ www.huawei.com

ติดตามเราได้ที่

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.google.com/+Huawei

http://www.youtube.com/Huawei


คำค้น: หัวเว่ย, Seeds for the Future