ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ

Korn Krit — 14 สิงหาคม 2562 04:58


คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชม “ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ มรดกแห่งการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จระดับโลก” จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาแนวคิดการทำงานของคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ ที่ถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินชีวิตและการทำงานจนประสบความสำเร็จในปัจจุบันที่ทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนจากผู้นำเข้ากระดาษสู่การเป็นผู้ส่งออกกระดาษในนาม "ดั๊บเบิ้ล เอ"  กระดาษจากคันนา และช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ผ่านการนำเสนอด้วยระบบมัลติมีเดียอันทันสมัย นับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานต่อไป


คำค้น: ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ, ฉะเชิงเทรา