ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ศ. นพ. ประเวศ วะสี มอบหนังสือ พร้อมเยี่ยมชมร้านค้าชุมชน ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ

Centra by Centara Government Complex Hotel — 25 สิงหาคม 2562 03:50


ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส มอบหนังสือ “สุขภาพบูรณาการ ความสุข สุขภาพดี อายุยืน สำหรับทุกคน” ให้กับอัษฎางค์ สุขวิเศษ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ พร้อมแวะเยี่ยมชมร้านค้าชุมชน และให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้โรงแรมลงไปศึกษาเรียนรู้กระบวนการผลิตสินค้า พร้อมชื่นชมอัษฎางค์ สุขวิเศษ เป็นผู้มีจิตใจดีที่ส่งเสริมให้ชุมชนได้รวมตัวกันและผลิตสินค้าเหล่านี้ขึ้นมา เนื่องด้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี เห็นว่าการรวมตัวของชุมชนจะเป็นตัวชี้ขาดอนาคตของประเทศ

 

เนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี มากล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “พลังพลเมือง...ปัจจัยชี้ขาดอนาคตของประเทศ” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ


คำค้น: โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ, ร้านค้าชุมชน