ข่าวประชาสัมพันธ์บทความและความรุ้

นมสำหรับเด็ก

Kidnario — 12 ตุลาคม 2561 04:42


การเลือกนมสำหรับเด็ก

นมแม่ คือ อาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย ในนมแม่มีสารต้านการติดเชื้อ และกระตุ้นภูมิต้านทานหลายชนิด รวมถึงโพรไบโอติก และพรีไบโอติกซึ่งมักจะทำงานร่วมกันแบบซินไบโอติก ช่วยส่งเสริมภูมิต้านทานให้แข็งแรง และช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกรัก ซึ่งคุณแม่สามารถให้ลูกทานนมแม่ต่อเนื่องได้จนถึงอายุ 2 ปี หรือมากกว่า โดยไม่จำเป็นต้องเสริมนมผสมใดๆ และเริ่มให้อาหารตามวัยที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมควบคู่กับการให้นมแม่เมื่ออลูกอายุครบ 6 เดือน แต่หากมีความจำเป็นหรือไม่สามารถให้ลูกทานนมแม่ได้ ก็อาจจำเป็นต้องพึ่งพานมผง หรือนมสำหรับเด็กแรกเกิดแทน ซึ่งพ่อแม่ควรปรึกษาแพทย์ในการเลือกโภชนาการนมและนมผงที่เหมาะสมให้ลูกน้อยด้วย

ปัจจัยพื้นฐานประกอบการเลือกผลิตภัณฑ์นมและนมผง

ความต้องการพลังงานและสารอาหารต่างๆ รวมทั้งพัฒนาการของระบบการย่อยการดูดซึม ที่แตกต่างกันในแต่ละช่วง เด็กทารก เด็กแรกเกิด ฯลฯ อายุ สูตรนมแต่ละสูตรจึงมีการดัดแปลงองค์ประกอบ หรือ สารอาหารต่างๆ ให้เหมาะกับทารก/ เด็กในแต่ละช่วงวัย ซึ่งนอกจากคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับความต้องการแล้ว นมดัดแปลงสำหรับทารกจะมีการพัฒนาสูตรให้มีองค์ประกอบหรือคุณสมบัติต่างๆ เช่น ค่าออสโมลาริตี้ ให้เหมาะสมกับระบบทางเดินอาหารของลูกน้อยด้วย

ผลิตภัณฑ์นมและนมผงสำหรับเด็กช่วงวัยต่างๆ แบ่งเป็น

  1. นมดัดแปลงสำหรับทารก (Infant Formula) หรือ นมสูตร 1 ใช้เลี้ยงทารกได้ตั้งแต่แรกเกิด – 1 ปี
  2. นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (Follow on formula) หรือ นมสูตร 2 – สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนไปแล้วจนถึงอายุ 3 ปี
  3. ผลิตภัณฑ์นมผงหรือนมยูเอชที สูตร 3 สำหรับเด็กอายุ 1 ปี ขึ้นไป และทุกคนในครอบครัว
  4. ผลิตภัณฑ์นมผงหรือนมยูเอชที สูตร 4 สำหรับเด็กและทุกคนในครอบครัว

เมื่อไรจึงจะเปลี่ยนสูตรนมหรือนมผงให้กับลูก

หากมีความจำเป็นต้องให้นมผสมก่อนอายุ 6 เดือน เช่น ในเด็กวัยแรกเกิด คุณแม่สามารถให้ลูกน้อยทานนมดัดแปลงสำหรับทารก (Infant Formula) อย่างเดียวจนอายุ 6 เดือน หลังจากนั้นเริ่มให้ทานอาหารตามวัยควบคู่กับนม

เมื่อลูกอายุ 6 เดือน คุณแม่หลายท่าน อาจมีความกังวลใจว่า ควรให้ลูกทานนมสูตรไหน จำเป็นต้องเปลี่ยนนมให้ลูกหรือไม่ ซึ่งการพิจารณาการเลือกใช้สูตรนมที่เหมาะสมสำหรับลูกน้อยนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงปริมาณสารอาหารที่ทารกได้รับจากอาหารตามวัยที่เริ่มที่อายุ 6 เดือน รวมทั้งปริมาณนมที่ลูก บริโภคในแต่ละวันด้วยค่ะ

  • สำหรับเด็กที่ทานอาหารตามวัยได้ดี และทานนมได้เพียงพอ คือ 24-30 ออนซ์ต่อวัน คุณแม่ยังคงให้ลูกทาน

เมื่ออายุครบ 1 ปี รูปแบบการบริโภคอาหารของลูกจะเปลี่ยนไป เป็นการทานอาหารมื้อหลัก ครบ 3 มื้อ และทานนมเป็นอาหารเสริมที่ยังคงเป็นแหล่งโปรตีนและแคลเซียมที่ดีสำหรับลูก เช่นเดียวกันในการเลือกนมสำหรับเด็กอายุ 1 ปีนั้น ยังคงต้องคำนึงถึงปริมาณอาหารและนมที่ทานในแต่ละวัน

  • สำหรับเด็กที่ทานอาหารหลักครบ 3 มื้อ ทานอาหารและทานนมได้เพียงพอ คือ 18 ออนซ์ต่อวัน คุณแม่

สามารถเปลี่ยนให้ลูกทานนมสูตร 3 สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไปได้

  • สำหรับเด็กที่ทานอาหารหลักได้น้อยหรือไม่ครบ 5 หมู่ ควรให้ลูกทานนมสูตร 2 นี้ต่อเนื่องจนกว่าลูกจะทานอาหารได้ดครบ 3 มื้อ และหลากหลายครบ 5 หมู่ จึงจะเปลี่ยนเป็นสูตร 3

นอกจากสูตรนมที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีนมสูตรเฉพาะที่มีรูปแบบของสารอาหารที่มีความจำเพาะต่อสุขภาพ และ โภชนาการของทารก/เด็กเล็กมากขึ้น เช่น สูตรนมสำหรับเด็กแพ้โปรตีนนมวัว ซึ่งโมเลกุลโปรตีนนมผ่านกระบวนการย่อยอย่างละเอียดทำให้โปรตีนมีโมเลกุลเล็กลง หรือ แม้แต่สูตรนมสำหรับเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อการแพ้โปรตีนนมวัว หรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นภูมิแพ้ เช่น นมในกลุ่ม pHF ที่โปรตีนนมผ่านการย่อยบางส่วนให้โปรตีนมีขนาดเล็กลง ดังนั้นก่อนการเลือกซื้อสูตรนมหรือนมผงสำหรับลูกน้อย สำหรับเด็กแรกเกิด


หากสนใจหาพี่เลี้ยงเด็ก สามารถติดต่อสอบถามปรึกษาเรื่อง พี่เลี้ยงเด็กพี่เลี้ยงฟิลิปปินส์ ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.kidnario.com
Facebook : https://www.facebook.com/KiDNARIO


คำค้น: พี่เลี้ยงฟิลิปปินส์, พี่เลี้ยงเด็ก, นมสำหรับเด็ก