ข่าวประชาสัมพันธ์ชิงโชค

HERSHEY'S Sweet Escape หนีร้อนไปพึ่งรัก

Staff01 — 24 มกราคม 2561 04:20


เงื่อนไขการร่วมรายการ

•             เมื่อซื้อช็อกโกแลต เฮอร์ชีส์ จำนวน 1 ชิ้นขึ้นไป ต่อใบเสร็จรับเงิน ที่ห้างสรรพสินค้าใดก็ได้ที่มีสินค้าเฮอร์ชีส์ จำหน่าย หรือที่ร้าน 7- eleven สามารถร่วมรายการได้โดยพิมพ์ H ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จรับเงิน ส่ง SMS มาที่เบอร์ 4642777(ครั้งละ 3 บาททุกเครือข่าย TRUE, DTAC, AIS) เพื่อลุ้นรางวัล

•             โดย 1 เลขที่ใบเสร็จรับเงินจะถือเป็น 1 สิทธิ์เพื่อลุ้นรางวัล

•             เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 2561 เวลา 00.01 น. ถึง 23 มี.ค. 2561 เวลา 23.59 น.

•             จับรางวัล 9 ครั้ง ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 ดังนี้

ครั้งที่ 1) ผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค.2561 เวลา 00.01 น.– 30 ม.ค. 2561 เวลา 23.59 น. จับรางวัล วันที่ 31 ม.ค. 2561  ในเวลา 14.00 น.

ครั้งที่ 2) ผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 2561 เวลา 00.01 น.– 6 ก.พ. 2561 เวลา 23.59 น. จับรางวัล วันที่ 7 ก.พ. 2561 ในเวลา 14.00 น.

ครั้งที่ 3) ผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 2561 เวลา 00.01 น.– 13 ก.พ. 2561 เวลา 23.59 น. จับรางวัล วันที่ 14 ก.พ. 2561 ในเวลา 14.00 น.

ครั้งที่ 4) ผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 2561 เวลา 00.01 น.– 20 ก.พ. 2561 เวลา 23.59 น. จับรางวัล วันที่ 21 ก.พ. 2561 ในเวลา 14.00 น.

ครั้งที่ 5) ผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 2561 เวลา 00.01 น.– 27 ก.พ. 2561 เวลา 23.59 น. จับรางวัล วันที่ 28 ก.พ. 2561 ในเวลา 14.00 น.

ครั้งที่ 6) ผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2561 เวลา 00.01 น.– 6 มี.ค. 2561 เวลา 23.59 น. จับรางวัล วันที่ 7 มี.ค. 2561 ในเวลา 14.00 น.

ครั้งที่ 7) ผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค. 2561 เวลา 00.01 น.– 13 มี.ค. 2561 เวลา 23.59 น. จับรางวัล วันที่ 14 มี.ค. 2561 ในเวลา 14.00 น.

ครั้งที่ 8) ผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 00.01 น.– 20 มี.ค. 2561 เวลา 23.59 น. จับรางวัล วันที่ 21 มี.ค. 2561 ในเวลา 14.00 น.

ครั้งที่ 9) ผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 2561 เวลา 00.01 น.– 23 มี.ค. 2561 เวลา 23.59 น. จับรางวัล วันที่ 24 มี.ค. 2561 ในเวลา 14.00 น.

•             ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ www.luckyonegroup.net ดังนี้ ครั้งที่ 1) วันที่ 1 ก.พ. 2561 ครั้งที่ 2) วันที่ 8 ก.พ. 2561 ครั้งที่ 3) วันที่ 15 ก.พ. 2561 ครั้งที่ 4) วันที่ 22 ก.พ. 2561 ครั้งที่ 5) วันที่ 1 มี.ค.2561 ครั้งที่ 6) วันที่ 8 มี.ค. 2561 ครั้งที่ 7) วันที่ 15 มี.ค. 2561 ครั้งที่ 8) วันที่ 22 มี.ค. 2561 และครั้งที่ 9) วันที่ 25 มี.ค. 2561 

•             รางวัล ได้แก่ บัตรกำนัลเพื่อซื้อตั๋วเครื่องบิน เดินทางไป-กลับ ภายในประเทศไทย สำหรับ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 18,000 บาท ครั้งละ 5 รางวัล รวม 45 รางวัล รวมมูลค่า 810,000 บาท (ค่ารางวัลดังกล่าวจะหมายรวมถึงค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ภายในประเทศไทย เท่านั้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัล)

  • ผู้โชคดีจะต้องเก็บใบเสร็จที่มีรายการซื้อสินค้าช็อกโกแลต เฮอร์ชีส์ จำนวน 1 ชิ้นขึ้นไป  ที่ร่วมรายการครบตามมูลค่าและ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามกติกาข้างต้น ไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัลเท่านั้น 
  • ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลที่บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โทร 02-5919800 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00- 17.00 น. ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผล หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์จากของรางวัลดังกล่าว บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป  
  • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และ ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากของรางวัล ดังกล่าว ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ชำระเอง

•             คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

•             บริษัทฯ ขอเปลี่ยนแปลงรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•             สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-5919800 จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.


คำค้น: HERSHEY'S Sweet Escape หนีร้อนไปพึ่งรัก