ข่าวประชาสัมพันธ์ชิงโชค

คณะสื่อสารฯ มทร.พระนคร จัดสัมมนา สื่อใหม่ทาง “Social media”

khomsun — 3 กุมภาพันธ์ 2561 16:29


นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4 มทร.พระนคร จัดโครงการสัมมนา สื่อใหม่ทาง “Social media”

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาชีพ เรื่อง “จุด-เกิด-เหตุ ตอน เหตุจูงใจ” โดยมี คุณเกษมศักดิ์ ศิริรักษ์  ตำแหน่ง บล็อกเกอร์อาหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท StarvingTime จำกัด มาร่วมเป็นวิทยากรภายในงาน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย อาคาร4 ชั้น2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร. พระนคร ศูนย์เทเวศร์หากผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถสำรองที่นั่ง และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/lnvestigativecontent/ หรือ โทร. ณัฏฐลักษณ์ 081-541-3561


คำค้น: StarvingTime