ข่าวประชาสัมพันธ์ชิงโชค

กิจกรรมรายการ Pepsi ร่วมกับ 7-11 ลุ้นรางวัล Samsung Galaxy S9 พร้อม Case Pepsi Limited edition จำนวน 15 รางวัล ๆละ 30,000 บาท

Staff01 — 4 มิถุนายน 2561 07:45


วันที่เล่นรายการ : วันที่ 24 มีนาคม -23 เมษายน 2561  

วิธีการเข้าร่วมรายการ : เมื่อซื้อสินค้าเป๊ปซี่ เป๊ปซี่แมกซ์ มิรินด้า เซเว่น-อัพ ลิปตัน เครื่องดื่มเกเตอเรด น้ำดื่มอควาฟิน่า ขนาดใดก็ได้ มูลค่า 50 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จรับเงิน ที่ร้าน 7-eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ สามารถร่วมรายการได้โดยพิมพ์ PI ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จรับเงิน ส่งมาที่ 4642666 (ครั้งละ 3 บาททุกเครือข่าย AIS, DTAC, TRUE) เพื่อลุ้นรางวัล โดยถือว่า 1 ใบเสร็จรับเงิน ถือเป็น 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล

รางวัล : โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S9 พร้อม Case Pepsi Limited edition จำนวน 15 รางวัล ๆละ 30,000 บาท

-จับรางวัลที่วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

 

  • 1 ใบเสร็จรับเงิน สามารถส่งร่วมรายการได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และผู้โชคดี จะต้องเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน เท่านั้น
  • หากผู้โชคดีได้รับรางวัลซ้ำในรายการเดียวกันจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้นคณะกรรมการจะทำการจับรางวัลเพื่อหาผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทนต่อไป
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งใบเสร็จรับเงิน ติดต่อขอรับที่บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โทร 02-5919800 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.) ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลทางบริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป หากผู้โชคดีไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเองจะต้องมีเอกสารมอบอำนาจให้ครบถ้วนในกรณีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์จะต้องนำสูติบัตรฉบับจริงและรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับโดยมาแสดงพร้อมกับบิดา-มารดาหรือผู้ปกครอง (บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองจะต้องนำบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้านฉบับจริง และรับรองสำเนาถูกต้องจำนวนอย่างละ 1 ฉบับมาแสดงด้วย)
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องชำระภาษีชิงโชคฯ หัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ทป.101/ 2544  
  • รางวัลดังกล่าวไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
  • ใบเสร็จรับเงินที่ชำรุดไม่สมบูรณ์มีการดัดแปลงแก้ไขทำซ้ำรอยแก้ไขตัวพิมพ์ดีด และรอยแก้อื่นๆ หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆทุกชนิดในโอกาสต่างๆได้โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ
  • พนักงานของบริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทตัวแทนโฆษณา,คณะกรรมการดำเนินรายการและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจับรางวัลพร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์ส่งรหัสเข้าร่วมรายการ
  • ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5919800 จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

คำค้น: กิจกรรมรายการ Pepsi ร่วมกับ 7-11 ลุ้นรางวัล Samsung Galaxy S9 พร้อม Case Pepsi Limited edition จำนวน 15 รางวัล ๆละ 30, 000 บาท