ข่าวประชาสัมพันธ์ชิงโชค

โยเกิร์ตเมจิ บัลแกเรีย ยิ่งกินยิ่งลุ้น!! ทริปญี่ปุ่น สุด Exclusive

Staff01 — 5 มิถุนายน 2561 06:35


เมื่อซื้อสินค้าโยเกิร์ตเมจิ บัลแกเรีย แบบถ้วย รสชาติใดก็ได้ 1 ถ้วยขึ้นไป ต่อใบเสร็จที่ 7-Eleven สามารถร่วมรายการได้โดย กด*460*3*ตามด้วยหมายเลขใบเสร็จ 10 หลัก (หลังR#) ตามด้วย # แล้วกดโทรออก (ครั้งละ 3 บาททุกเครือข่าย AIS, DTAC,TRUE) 1 เลขที่ใบเสร็จรับเงินถือเป็น 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล สำหรับลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นฟรี และ รางวัลอื่นๆอีกกว่า 100 รางวัล  

 

รางวัลที่ 1 ทริปเที่ยวญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินและที่พักพร้อมไกด์ส่วนตัว 1 รางวัล 2 ที่นั่ง (กำหนดเดินทางช่วงเดือน พฤศจิกายน 2561 (ยังไม่ระบุวันเดินทาง)
รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลที่พักสุดหรูที่มุตติมายา เขาใหญ่ 2 คืน พร้อมอาหารเช้าและสปา จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 ตั๋วหนังเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

 

Promotion Period: 24 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2561
กำหนดจับรางวัลวันที่ 10 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 น.
ประกาศผลรางวัลวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรางวัล
1.  รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ ซื้อสินค้าโยเกิร์ตชนิดคงตัว เมจิบัลแกเรีย รสใดก็ได้ รสใดก็ได้ 1 ชิ้นขึ้นไปต่อใบเสร็จ ที่ 7-Eleven (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น)
2.  ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2561
3.  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเก็บใบเสร็จตัวจริงเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล โดยหลักฐานจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบรหัสบนใบเสร็จได้
4.  หากใบเสร็จที่ใช้เป็นหลักฐานมีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำรอยตัวพิมพ์ดีด และมีรอยแก้ไขใดๆ หรือซึ่งได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
5.  ผู้ร่วมรายการและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย 
6.  ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ชิงโชคได้โดยไม่จำกัดจำนวนแต่มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลเดียวหากผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะเวลาที่เล่นรายการ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2561
7.  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นคนเดินทาง 1 ที่นั่งและสามารถพาผู้ร่วมเดินทางไปด้วย 1 ท่านเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือค้าขายรางวัลให้ผู้อื่นได้ และจะต้องมีหนังสือเดินทางอายุคงเหลือเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป และจะต้องเดินทางได้ตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด 
8.  ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นเอง เช่น ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม , ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น
9.  ผู้ที่ได้รับรางวัล ที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร
10. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
12. ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
13. ผู้ร่วมรายการถือว่ายอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว
14. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พนักงานและครอบครัวของบริษัทซีพีเมจิ จำกัด , บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด และ บริษัทออลล์สไมล์เซอวิส จำกัด และบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
16. ประกาศผลรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ดังนี้
   >> https://www.luckyonegroup.net
    >> https://cpmeiji.com/bulgaria-to-japan/Announce
    >> https://www.facebook.com/meijibulgariayoghurt/
    >> https://www.facebook.com/7Eleventhailand/
17. บริษัทออลล์สไมล์เซอวิสและบริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด ผู้ดูแลเรื่องแพ็คเกจทัวร์และของรางวัลจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อยืนยันสิทธิ์ และนัดรับรางวัลภายในวันที่ 31 ก.ค. 2561 โดยเตรียมเอกสารดังนี้
    17.1 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
    17.2 ทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้าต้องใช้เพื่อยื่นในส่งทัวร์และของรางวัล) 
    17.3 ใบเสร็จ 7-Eleven ตัวจริง ที่มีรหัสชิงโชคที่สามารถตรวจสอบได้ มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
    17.4 หลักฐานการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ตัวจริง)
    17.5 ผู้โชคดีต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
18. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องมาขอรับของรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ซีพี เมจิ จำกัด (เฉพาะรางวัลที่ 1 และ 2 )
19. รางวัลที่ 3 จะทำการจัดส่งให้กับผู้โชคดีทางไปรษณีย์ต่อไป  

สอบถามเพิ่มเติมโทร  02-5919800 เวลา 09.00-17.00 น. (จันทร์-ศุกร์) 

 

  •  

คำค้น: โยเกิร์ตเมจิ บัลแกเรีย ยิ่งกินยิ่งลุ้น!! ทริปญี่ปุ่น สุด Exclusive