ข่าวประชาสัมพันธ์ชิงโชค

ช็อปสินค้าบาจา ทุก 700 บาท ลุ้นรับของรางวัล มูลค่ากว่า 800,000 บาท ทุกสัปดาห์

Staff01 — 26 มิถุนายน 2561 10:04


เฮ สนั่น ต้อนรับ ฟุตบอลโลก
วันนี้ – 15 ก.ค. 61
ช็อปสินค้าบาจา ทุก 700 บาท 
ลุ้นรับของรางวัล มูลค่ากว่า 800,000 บาท ทุกสัปดาห์ 

โดยวิธีการง่ายๆเพียง 
พิมพ์ BT ตามด้วยรหัสร้านค้าและเลขที่ 5 หลักท้ายใบเสร็จ(ไม่ต้องเว้นวรรค) 
ส่งมาที่เบอร์ 4642323

รางวัลประจำสัปดาห์ 
จำนวน 4 รางวัล (ทีวี 2 / มอเตอร์ไซด์ 2)
- รถมอเตอร์ไซด์ Scoopy I มูลค่า 49,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
- LG LED TV 55” มูลค่า 24,900 บาท จำนวน 10 รางวัล

รางวัลใหญ่
จำนวน 1 รางวัล
- รถมอเตอร์ไซด์ HONDA Rebel 300 มูลค่า 145,000 บาท

*รายละเอียดเพิ่มเติม*
1. เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2561 -15 กรกฎาคม 2561 
2. จับรางวัล เวลา 14.00 น. จำนวน 5 ครั้ง ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด และ ประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง www.luckyonegroup.net และ facebook.com/batathailand.com เวลา 18.00 น.ดังนี้ 
2.1 สัปดาห์ 1 จับวันที่ 26 มิ.ย. 2561 
2.2 สัปดาห์ 2 จับวันที่ 3 ก.ค. 2561 
2.3 สัปดาห์ 3 จับวันที่ 10 ก.ค. 2561 
2.4 สัปดาห์ 4 จับวันที่ 17 ก.ค. 2561 
2.5 สัปดาห์ 5 จับวันที่ 24 ก.ค. 2561 
3. รางวัลประจำสัปดาห์ สำหรับ ครั้งที่ 1-4 ดังนี้ 
รางวัลที่ 1) รถมอเตอร์ไซค์ Honda Scoopyi จำนวนครั้งละ 2 รางวัล ๆ ละ 49,000 บาท รวม 8 รางวัล 
รางวัลที่ 2) TV LG LED 55 นิ้ว จำนวนครั้งละ 2 รางวัล ๆละ 24,900 บาท รวม 8 รางวัล 
รางวัล สำหรับ ครั้งที่ 5 ดังนี้ 
รางวัลที่ 1) รถมอเตอร์ไซด์ HONDA Rebel 300 มูลค่า 145,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2) รถมอเตอร์ไซค์ Honda Scoopyi จำนวน 2 รางวัล ๆละ 49,000 บาท 
รางวัลที่ 2) TV LG LED 55 นิ้ว จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 24,900 บาท

รวม 21 รางวัล รวมมูลค่า 884,000 บาท (แปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

3. ผู้ร่วมรายการจะต้องเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
4. ผู้ร่วมรายการสามารถร่วมรายการได้โดยไม่จำกัด จำนวน แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ตลอดรายการเท่านั้น 
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ที่มีมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตาม คำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าวเอง
6. ผู้โชคดีจะต้องติดต่อขอรับรางวัลที่บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จำกัด 
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากผู้โชคดีไม่สามารถติดต่อกลับหรือไม่สามารถติดต่อได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว 
7. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ และ /หรือ นำไปใช้เพื่อการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ ผู้โชคดี 
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับแลกคืน หรือเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสด 
9. คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

*** กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้ร่วมรายการได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขวิธีการเล่น รางวัล และรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้ *

 


คำค้น: ช็อปสินค้าบาจา ทุก 700 บาท ลุ้นรับของรางวัล มูลค่ากว่า 800, 000 บาท ทุกสัปดาห์