ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมออนไลน์

ไขความลับพัฒนาการในตัวลูกน้อย

vibhavadi Hospital — 3 พฤษภาคม 2561 09:32


รพ.วิภาวดีขอเชิญชวนคุณพ่อ – คุณแม่ที่มีลูกอายุตั้งแต่ 1 – 5 ปี เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “ไขความลับพัฒนาการในตัวลูกน้อย”  ในวันเสาร์ที่ 19 พ.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. โดย พญ.พนิตษา ยุกตะนันทน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก รพ.วิภาวดี ภายในงานพบกับ Workshop ทดสอบพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัยจากผู้เชี่ยวชาญ,  ร่วมเล่นโยคะสำหรับลูกน้อย และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ณ ห้องประชุม 25 ปี ชั้น 9 อาคาร 4 


คำค้น: พัฒนาการเด็ก, รพ.วิภาวดี