บริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Metro Systems donated sports equipment to 3 schools

Jariya Yimthong — 12 มกราคม 2564 04:49

Metro Systems donated sports equipment to 3 schools

 

Metro Systems Corporation Public Company Limited (MSC) by Mr. Kitti Techataveekijkul, Vice Chairman and อ่านต่อ...


Metro Systems มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ 3 โรงเรียน

Jariya Yimthong — 12 มกราคม 2564 04:46

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC โดย คุณกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ และคุณณรงค์ จารุวจนะ กรรมการ เป็นประธานในโครงการ METRO CARE ฟุตบอลเพื่อรอ อ่านต่อ...


MSC รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement จากสถาบันไทยพัฒน์

Jariya Yimthong — 5 มกราคม 2564 09:47

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC โดย คุณกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ (ขวา) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล “Sustainability Disclosure Acknowledgement อ่านต่อ...


MSC won Sustainability Disclosure Acknowledgement Award from Thaipat Institute

Jariya Yimthong — 5 มกราคม 2564 09:45

Metro Systems Corporation Public Company Limited (MSC) by Mr. Kitti Techataveekijkul, Vice Chairman (Right) the representative of MSC received “Sustai อ่านต่อ...


เมโทรซิสเต็มส์ฯ มอบเครื่องพริ้นพร้อมถ่ายเอกสารให้แก่โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด

Jariya Yimthong — 20 สิงหาคม 2563 09:14

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ได้มอบเครื่องพิมพ์พร้อมถ่ายเอกสาร ให้แก่  โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 2 ซึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดั อ่านต่อ...