ภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง “มิติใหม่แห่งการให้เพื่อทุกชีวิต” อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

rakbuppa — 13 กันยายน 2560 09:38

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อาคารรักษาพยาบาลรวม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อาคารโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดใ อ่านต่อ...