สโมสรโซรอพทีมิสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล แห่งประเทศไทย

สโมสรโซรอพทีมิสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล แห่งประเทศไทยให้การต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติจากสโมสรสันติภาพโรตารี Rotary Peace Fellows ในฐานะวิทยากรในการบรรยาย

supavadee — 11 กรกฎาคม 2561 06:57

นีรูปมา นฤหล้า จันทร์ศรีวาลา ประธานสโมสรโซรอพทีมิสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล แห่งประเทศไทย (Soroptimist International Club of Bangkok) (ที่สามจากซ้าย) เป็นประธานจัดงานรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติจากสโมสรสันติภาพโรตารี Ro อ่านต่อ...