อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ใช้กลไกประชารัฐร่วมมือเครือข่ายความปลอดภัยฯ ขับเคลื่อนนโยบายSafety Thailand

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กสร. — 26 กันยายน 2560 02:26

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมมือคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอ.) ตามกลไกประชารัฐ พร้อมย้ำ ๓ มาตรการสำคัญด้านความปลอดภัยขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand

    อ่านต่อ...


ไทยแจงแก้ค้ามนุษย์ในประมงเข้มข้น ได้รับการยอมรับระดับสากล

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กสร. — 25 กันยายน 2560 02:22

          กระทรวงแรงงาน แจงสื่อนอก ย้ำไทยแก้ปัญหาค้ามนุษย์ในกิจการประมงเข้มข้น พร้อมเผยผลจัดลำดับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายโดยได้รับการยอมรับในระดับสากลจากกระทรวงแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกายกระดับให้ประเทศไทยอ อ่านต่อ...


กสร.ร่วมมือกรมโรงงาน ยกระดับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กสร. — 19 กันยายน 2560 09:50

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บูรณาการความร่วมมือกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดชุดเฉพาะกิจลุยตรวจโรงงานอุตสาหกรรมชำแหละสัตว์ปีก ยกระดับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ป้องกันปัญหาการประสบอันตรายจากก อ่านต่อ...


ก.แรงงาน เสริมประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยฯ มุ่งลดอันตรายจากการทำงาน

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กสร. — 18 กันยายน 2560 08:39

                   กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เสริมความรู้เทคนิควิชาการด้านความปลอดภัย ให้เครือข่ายความปลอดภัยแรงงานภาคเหนือ มุ่งลดปัญหาการประสบอันตรายในสถานประกอ อ่านต่อ...


กสร.ใช้กลไกประชารัฐป้องกันปัญหาแรงงานใน จ.สมุทรสาคร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กสร. — 13 กันยายน 2560 10:12

          กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใช้กลไกประชารัฐขับเคลื่อนมาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการจังหวัดสมุทรสาคร สู่นิคมอุตสาหกรรมต้นแบบฯ หวังพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจ้างอย่างเป็นระบบสอดคล้องมาตรฐานสากล อ่านต่อ...


แรงงาน เล็งตั้งนิคมฯ มาตรฐานแรงงานไทย

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กสร. — 11 กันยายน 2560 10:24

          กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใช้แนวทางประชารัฐพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจ้างดึงสถานประกอบกิจการเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย เตรียมยกระดับสู่นิคมอุตสาหกรรมมาตรฐานแรงงานไทย

   &nb อ่านต่อ...


กสร.จูงมือนายจ้าง ลูกจ้าง สร้างจิตอาสาฯ ขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัย

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กสร. — 8 กันยายน 2560 09:50

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผลักดันให้นายจ้าง ลูกจ้าง ร่วมเป็นหุ้นส่วนสร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) มุ่งลดและป้องกันการประสบอันตรายและโรคจากการทำงาน
ในสถานประกอบกิจการ

อ่านต่อ...


กสร.เผยผลเลือกนายจ้าง ลูกจ้าง เป็นกรรมการในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กสร. — 7 กันยายน 2560 09:51

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
ในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห อ่านต่อ...


กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว เอื้อนักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผู้สูงอายุ ทำงาน ลูกจ้างเกษียณอายุได้รับเงินชดเชย

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กสร. — 5 กันยายน 2560 05:46

                   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้แล้ว คณะกรรมการค่าจ้างสามารถกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง เพื่อส่งเสริมการจ้างงานใน อ่านต่อ...


กสร.ใช้กลไกประชารัฐหนุนเครือข่ายความปลอดภัยฯ เดินหน้าเซฟตี้ไทยแลนด์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กสร. — 31 สิงหาคม 2560 01:09

                   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใช้กลไกประชารัฐร่วมมือเครือข่ายความปลอดภัยฯเดินหน้านโยบายเซฟตี้ ไทยแลนด์ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานฯ อย่างยั่งยืน

  &nbs อ่านต่อ...


กสร. ร่วมมือ รฟม. เข้มความปลอดภัยฯก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้า

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กสร. — 29 สิงหาคม 2560 09:31

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมมือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ยกระดับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในงานก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้า เข้มมาตรการด้านความปลอดภัยฯ ผู้ปฏิบัติงาน จนถึงผู้รับเหมาฯ

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการแ อ่านต่อ...


เปิดผลเลือกคณะกรรมการไตรภาคีตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กสร. — 29 สิงหาคม 2560 08:16

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ส อ่านต่อ...


กสร.รับดูแลสิทธิประโยชน์และให้ความเป็นธรรมกรณีพนักงานต้อนรับการบินไทยร้องเรียน

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กสร. — 29 สิงหาคม 2560 07:41

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับหนังสือขอความเป็นธรรมจากอดีตพนักงานต้อนรับสายการบินไทย (แอร์โฮสเตส) หลังปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบินและเครื่องบินเกิดตกหลุมอากาศอย่างแรงทำให้กระดูกหลังหัก รักษาตัว 8 เดือน ก่อนถูกเลิกจ้าง

อ่านต่อ...