เทเวศประกันภัย

เทเวศประกันภัย ส่งเสริมกิจกรรมนอกห้องเรียน “เด็กพิเศษ” เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น

wanna kittayothai — 21 มกราคม 2562 07:52

ห้องเรียนของเด็ก ๆ ในยุคสมัยใหม่ อาจจะไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมๆ ที่มีโต๊ะเรียน กระดานดำ และคุณครู หรือไม่ใช่การท่องจำความรู้แค่ในตำรา แต่เป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้นอกสถานที่ ที่จะสร้างประสบการณ์ บทเรียนที่แปลกใหม่แก่เด็ก ๆ ซึ่งรวมถึงเด็กท อ่านต่อ...


เทเวศประกันภัย เดินหน้าส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบเขตพระนคร

บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด — 13 พฤศจิกายน 2561 03:52

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยคณะกรรมการ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบเขตพระนคร โ อ่านต่อ...


เทเวศฯ ร่วมใจ ส่งความห่วงใยสู่ทหารชายแดนใต้ ปีที่ 4

บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด — 22 สิงหาคม 2561 02:52

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพประจำวัน ให้แก่เหล่าทหารที่ป อ่านต่อ...


เทเวศประกันภัย ห่วงใยเยาวชน ปีที่ 12

บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด — 18 มิถุนายน 2561 10:29

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนางภาวิณี  ทิพย์เพชร  (ขวา) ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหา อ่านต่อ...


เทเวศประกันภัย ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด — 14 พฤษภาคม 2561 04:40

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ปีที่ 72) โดยมี นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนา อ่านต่อ...


นิทรรศการนวัตกรรม : การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สู่ความสมดุลและยั่งยืน

บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด — 19 มีนาคม 2561 04:51

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชม "นิทรรศการนวัตกรรม : การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สู่ความสมดุลและยั่งยืน" พบการสาธิตกระบวนสอน “ห้องเรียนอัจฉริยะ” จาก 11 โรงเรีย อ่านต่อ...


เทเวศประกันภัย สนับสนุนเต็นท์สนามให้กับสำนักงานเขตพระนครและสน.นางเลิ้ง

บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด — 20 กุมภาพันธ์ 2561 03:06

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม (ที่ 4 จากขวา) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเต็นท์สนาม จำนวน 28 หลัง ให้แก่สำนักงานเขตพระนคร แ อ่านต่อ...


เทเวศประกันภัย สนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้แก่สน.นางเลิ้ง และกลุ่มเยาวชนในเขตพระนคร

บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด — 21 พฤศจิกายน 2560 04:08

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ให้แก่ สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง โดยมี พ.ต อ่านต่อ...


เทเวศประกันภัย จัดกิจกรรมพาน้องเที่ยว เสริมการเรียนรู้ สู่การพัฒนา ปีที่ 6

บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด — 11 สิงหาคม 2560 07:15

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย นางภาวิณี ทิพย์เพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร พร้อมทีมจิตอาสาเทเวศประกันภัย จัดกิจกรรม “พาน้องเที่ยว เสริมการเรียนรู้  สู่การพัฒนา ปีที่ อ่านต่อ...


เทเวศประกันภัย ร่วมใจประดิษฐ์ดอกแก้ว-ดอกดารารัตน์

บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด — 11 กรกฎาคม 2560 08:35

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ นางจุฑาทิพย์ ศิริมาจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นางภาวิณี ทิพย์เพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกรรมกา อ่านต่อ...


เทเวศประกันภัย ส่งมอบชุดปฏิบัติงานภาคสนามให้แก่ อปพร. เขตพระนคร

บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด — 26 พฤษภาคม 2560 04:34

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม (แถวยืนที่ 5 จากขวา) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ (แถวยืนที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ อ่านต่อ...


เทเวศประกันภัย ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด — 4 พฤษภาคม 2560 02:01

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ และ นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด ( อ่านต่อ...


เทเวศประกันภัย สนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด — 28 พฤศจิกายน 2559 04:05

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสันติ เอี่ยมวุฒิปรีชา (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยนางจุฑาทิพย์ ศิริมาจันทร์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจประกันภัย 1 มอบคอมพิว อ่านต่อ...


เทเวศประกันภัย นำคณะผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด — 30 กันยายน 2559 08:09

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและคณะครู โครงการโรงเรียนคุณธรรมในสังกัดกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมและศึกษา ดูงานกระบวนการ อ่านต่อ...


เทเวศฯ ส่งกรมธรรม์เทเวศ One Plus แจ้งหยุดขับ รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยต่ออายุ

Pimlada W. — 7 มิถุนายน 2559 03:38

เทเวศประกันภัย เอาใจลูกค้าที่ขับขี่รถยนต์น้อย ด้วยกรมธรรม์ใหม่ “เทเวศ One Plus” เพิ่มเบี้ยนิดเดียวบวกความคุ้มครองให้เพียบ

 

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ อ่านต่อ...


เทเวศประกันภัย ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

Pimlada W. — 18 พฤษภาคม 2559 07:34

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ และ นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทเว อ่านต่อ...


เทเวศประกันภัย ร่วมออกบูธในงานกาชาด ประจำปี 2559

Pimlada W. — 30 มีนาคม 2559 06:38

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM.99.5 MHz เชิญชวนร่วมงานกาชาด ประจำปี 2559 พบกิจกรรมพิเศษจากเทเวศประกันภัย       เปิดสอนอาชีพเสริมยามว่าง อาทิ  ถุ อ่านต่อ...


เทเวศประกันภัย รับมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมโล่และเข็มนคราทรสีทอง

supavadee — 24 ธันวาคม 2558 06:43

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมโล่และเข็มนคราทรสีทอง เป็นปีที่ 2 จาก ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะองค์กรธุรกิ อ่านต่อ...


เทเวศประกันภัย สนับสนุนโรงเรียนคุณธรรม 11 โรงเรียนแรกในเขตพระนคร

supavadee — 3 พฤศจิกายน 2558 08:47

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณธรรม ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่งแรกในเขตพระนคร ในหัวข้อ “กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม เข อ่านต่อ...


ที่ทำการใหม่ เทเวศประกันภัย สาขานครราชสีมา

supavadee — 10 กันยายน 2558 06:55

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย นายสมบัติ ตันจาตุรนต์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสาขาและพรบ.ขนส่ง และ นายอลงกรณ์ มิลินทานุช (ซ้ายสุด) ผู้จัดการเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนืออ่านต่อ...


เทเวศประกันภัย กำไร 109 ล้าน รุกขยายสาขาสู่ต่างจังหวัด

supavadee — 26 สิงหาคม 2558 01:13

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เผยผลกำไรไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ด้วยยอดกำไรสุทธิ 109 ล้านบาท พร้อมขยายสาขาไปยังต่างจังหวัด เพื่อเสริมทัพการบริการที่แข็งแกร่ง ครอบคลุมหัวเมืองใหญ่ทั่วประเท อ่านต่อ...


เทเวศฯ ร่วมใจ ส่งความห่วงใยสู่ทหารชายแดนใต้

supavadee — 15 กรกฎาคม 2558 08:40

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังห อ่านต่อ...


อู่นี้ เทเวศ เชียร์

supavadee — 8 กรกฎาคม 2558 03:55

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการ “อู่นี้ เทเวศ เชียร์” รุ่นที่ 2 ให้แก่อู่ซ่อมรถยนต์ในเครือของบริษัทฯ ที่ผ่านการประเมินผลในด้านการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อรับรองมาตรฐานการให้บริการและปร อ่านต่อ...