แลนเซสส์

แลนเซสส์ (LANXESS) สนับสนุนการผลิตเครื่องหนังอย่างยั่งยืน

Nuphan Pakdee — 7 มิถุนายน 2561 10:15
  • เสนอผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับการผลิตเครื่องหนังที่ปราศจากสาร NMP
  • มุ่งมั่นอนาคตด้วยทิศทาง “การจัดการผลิตภัณฑ์เครื่องหนังอย่างยั่งยืน”

กรุงเทพมหานคร , วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – หล อ่านต่อ...


แลนเซสส์ (LANXESS) ปรับเพิ่มยอดประมาณการณ์งบการเงินปี 2018 หลังจากไตรมาสแรกมีผลออกมาที่แข็งแกร่ง

Nuphan Pakdee — 17 พฤษภาคม 2561 10:17