โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์

French Cuisine Promotion @วิวันดา คูซีน โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์

บดีรัตน์ คูรัตน์ชัชวาล — 24 กันยายน 2561 09:18

เดือนกันยายนนี้ พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง 
กับเทศกาลอาหารฝรั่งเสศแบบคลาสิคมาให้ได้ลิ้มรส 
ทุกจานเน้นรสชาติของวัตถุดิบและการปรุงแบบดั้งเดิมเป็นหลัก 
ทั้งยังคำนึงถึงสุขภาพของคนกินอย่างเมนู