ASEAN MICE Venue Standard

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย

Centra by Centara Government Complex Hotel — 13 กุมภาพันธ์ 2563 05:28

วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ ( อ่านต่อ...


โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน

Centra by Centara Government Complex Hotel — 30 เมษายน 2562 06:39

คุณฐิติมา พจน์ประสาท ผู้อำนวยการฝ่ายขาย โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ของอาเซียน หรือ ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) จากดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงา อ่านต่อ...