COVID -19

แพทย์ฯ แนะวิธี รับมือ ไวรัสโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง เกราะป้องกันการติดเชื้อชั้นดี

newzoompr — 23 มีนาคม 2563 06:49

สถานการณ์ไวรัส COVID -19 ที่กำลังระบาดขึ้นเรื่อย ๆ ในบ้านเราและอีกหลายประเทศทั่วโลกในขณะนี้ ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้แน่นอน นอกจากการป้องกันตัวเองโดยการใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมื อ่านต่อ...