Incorporated

มาร์ส ริกลีย์ คอนเฟคชันเนอรี ประกาศแต่งตั้งประธานสากลคนใหม่

pr360 — 13 มิถุนายน 2561 08:35

คุณแอนดรูว์ คลาร์ก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและลูกค้าของมาร์ส อินคอร์ปอเรทเต็ด จะเข้ามารับตำแหน่งแทนคุณมาร์ติน เรดแวน

          มาร์ส อินคอร์ปอเรทเต็ด (Mars, Incorporated) ประกาศแต่งตั้งคุณแอนดรูว์ คลาร์ก ประธ อ่านต่อ...