Online Consult

ใหม่! hearLIFE Online Consult อยู่บ้านได้ อุ่นใจคลายกังวล ทุกการได้ยิน

เบญญทิพย์ ฤาชา — 24 มีนาคม 2563 04:49

hearLIFE Thailand ยืนหนึ่งเรื่องการให้บริการเกี่ยวกับการได้ยินที่ครอบคลุมที่สุดไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยฟัง ประสาทหูเทียม ไปจนถึงอุปกรณ์ผ่าตัดฝังเพื่อแก้ไขการได้ยิน ที่ได้รับการยอมรับในสถาบันการแพทย์ทั่วประเทศไทย พร้อมเครือข่ายคลินิ อ่านต่อ...