Seeds for the Future

โครงการ Seeds for the Future 2019 หนุนไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ธีระธร ศิริวัฒน์ — 11 มิถุนายน 2562 07:33

พร้อมนำ 10 เยาวชนคนเก่งจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย

ทัศนศึกษาดูงานด้าน ICT  ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลาสองสัปดาห์

 

กรุงเทพฯ / อ่านต่อ...