Sonata Software ติดอันดับผู้นำด้านบริการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมในประเภทซอฟต์แวร์องค์กรและผู้บริโภค จากการจัดอันดับ Zinnov Zones 2019