StarvingTime

คณะสื่อสารฯ มทร.พระนคร จัดสัมมนา สื่อใหม่ทาง “Social media”

khomsun — 11 กุมภาพันธ์ 2561 09:48

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4 มทร.พระนคร จัดโครงการสัมมนา สื่อใหม่ทาง “Social media”

 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง อ่านต่อ...


คณะสื่อสารฯ มทร.พระนคร จัดสัมมนา สื่อใหม่ทาง “Social media”

khomsun — 3 กุมภาพันธ์ 2561 16:29

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4 มทร.พระนคร จัดโครงการสัมมนา สื่อใหม่ทาง “Social media”

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ขอเชิญชวนเข้าร่ อ่านต่อ...


คณะสื่อสารฯ มทร.พระนคร จัดสัมมนา สื่อใหม่ทาง “Social media”

khomsun — 3 กุมภาพันธ์ 2561 16:28

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4 มทร.พระนคร จัดโครงการสัมมนา สื่อใหม่ทาง “Social media”

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ขอเชิญชวนเข้าร่ อ่านต่อ...