Veet

โชว์ใต้วงแขนได้อย่างมั่นใจด้วยครีมถอนขนรักแร้

unyana — 13 กันยายน 2562 21:07

แม้การโชว์ใต้วงแขนจะเป็นเรื่องที่หลายคนไม่ได้ตั้งใจ แต่ในบางครั้งเราก็เผลอโชว์ใต้วงแขนกันแบบไม่รู้ตัว โดยเฉพาะกิจกรรมในชีวิตประจำวันต่าง ๆ เช่น การโหนรถไฟฟ้า การมัดผม หรือแม้แต่การยกมือขึ้นก็ตาม การดูแลใต้วงแขนให้สะอาดและไร้ขนรักแร้ไว้ก่อนจึงเป็นเ อ่านต่อ...