Zymo Research ได้รับเครื่องหมายรับรอง CE IVD สำหรับผลิตภัณฑ์ Quick-DNA

Zymo Research ได้รับเครื่องหมายรับรอง CE IVD สำหรับผลิตภัณฑ์ Quick-DNA/RNA(TM) Viral MagBead Kit

prmind — 24 พฤศจิกายน 2563 04:43


- ชุดอุปกรณ์สกัดแยกไวรัสที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้สำหรับการตรวจหาและวิเคราะห์เชื้อไวรัสโควิด- 19

Zymo Research ประกาศในวันนี้ว่า ผลิตภัณฑ์ Quick-DNA/RNA(TM) Viral MagBead Kit ของบริษัท ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในตลาดร่ว อ่านต่อ...