nps

NPS ถวายเทียนพรรษาและแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19 จำนวน 8 วัด ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

NPS — 10 กรกฎาคม 2563 08:12

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หน่วยงานเอกชนและประชาชนรอบโรงไฟฟ้า NPS  อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุ อ่านต่อ...


หน่วยแพทย์สัญจร NPS ร่วมมอบอุปกรณ์กู้ชีพให้อาสาสมัครกู้ภัย 4 หน่วยงาน

NPS — 6 กรกฎาคม 2563 07:15

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมมอบอุปกรณ์กู้ชีพให้กับหน่วยงานอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส ต.ท่าตูม อ.ศร อ่านต่อ...


NPS สนับสนุนแอลกอฮอล์ให้ชุมชน ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19

NPS — 30 มิถุนายน 2563 07:16

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบแอลกอฮอล์ ให้กับชุมชนบ้านยางแดง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรั อ่านต่อ...


NPS จัดกิจกรรม ไลค์ แอนด์แชร์ เติมรัก ปันสุข ในชุมชน

NPS — 30 มิถุนายน 2563 07:16

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรมออนไลน์ “ไลค์ แอนด์แชร์ เติมรัก ปันสุข” ในกลุ่มเฟสบุ๊ค ”ชุมชนรอบ NPS ฉะเช อ่านต่อ...


NPS มอบแอลกอฮอล์ให้ชุมชนควบคุมโรคติดเชื้อโควิด -19

NPS — 1 มิถุนายน 2563 08:00

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบแอลกอฮอล์จำนวน 600 ลิตร ให้กับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส อ่านต่อ...


NPS ร่วมเติม “ตู้ปันสุข” ในชุมชน

NPS — 26 พฤษภาคม 2563 07:36

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมเติมเครื่องอุปโภคบริโภคใน “ตู้ปันสุข” ภายในชุมชน ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้ประ อ่านต่อ...


NPS สนับสนุนงบประมาณจัดทำถุงยังชีพให้ประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19

NPS — 26 พฤษภาคม 2563 07:36

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีน เป็นการบรร อ่านต่อ...


NPS สนับสนุนการทำงานของ อสม.ฮีโร่เงียบ สู้โควิด-19 ในชุมชน

NPS — 12 พฤษภาคม 2563 08:06

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหิน อ่านต่อ...


NPS มอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ กรมแพทย์ทหารเรือ 3,000 ลิตร

NPS — 5 พฤษภาคม 2563 03:49

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบแอลกอฮอล์จำนวน 3,000 ลิตร ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ กรมแพทย์ทหารเรืออ่านต่อ...


NPS สนับสนุนท่อนพันธุ์ต้นมันสำปะหลัง 30,000 ต้นให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น

NPS — 5 พฤษภาคม 2563 03:49

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (ห้วยบง) ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา สนับสนุนท่อนพันธุ์ต้นมันสำปะหลัง พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 (KU5 อ่านต่อ...


NPS มอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลพนมสารคาม ควบคุมโรคติดเชื้อโควิด -19

NPS — 23 เมษายน 2563 08:57

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลพนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์และส่วนอื่น อ่านต่อ...


NPS ร่วมสู้โควิด -19 มอบแอลกอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร

NPS — 15 เมษายน 2563 07:20

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 200 ลิตร ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ในการผลิตแอลกอ อ่านต่อ...


NPS ร่วมป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 มอบแอลกอฮอล์ 5,000 ลิตร ให้กับกรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี

NPS — 1 เมษายน 2563 04:33

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 5,000 ลิตร ให้กับกรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อนำไปใช้ผสมเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทำแอลกอฮอล อ่านต่อ...


NPS มอบเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติให้กับโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ

NPS — 24 มีนาคม 2563 03:53

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยโครงการหน่วยแพทย์สัญจรเอ็นพีเอส มอบเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติแก่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบ อ่านต่อ...


NPS สนับสนุนของรางวัลในงานปิดทองหลวงพ่อดำ

NPS — 24 มีนาคม 2563 03:53

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนของรางวัลในงานปิดทองหลวงพ่อดำ ประจำปี 2563 วัดบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เป็นการทำนุบำร อ่านต่อ...


NPS มอบชุดเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต

NPS — 18 มีนาคม 2563 09:26

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบชุดเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตแก่โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  เพื่อส่งเสริ อ่านต่อ...


NPS จัดโครงการ “เยาวชนหัวใจสีเขียว”

NPS — 18 มีนาคม 2563 09:25

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดโครงการ “เยาวชนหัวใจสีเขียว” (Green Heart Green School) ณ โรงเรียนบ้านยางแดง ต.คู้ยายหมี อ.พนมสา อ่านต่อ...


NPS ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ รพ.สต.

NPS — 3 มีนาคม 2563 07:38

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ที่จัดโดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เขาหินซ้อน อ.พนม อ่านต่อ...


NPS สนับสนุนงานปิดทองฝังลูกนิมิต

NPS — 27 กุมภาพันธ์ 2563 07:30

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมสนับสนุนการจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดท่าไม้แดง (แหลมเขาจันทร์) ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดย อ่านต่อ...


NPS รวมน้ำใจสู่กาชาดปราจีนบุรี ประจำปี 2563

NPS — 27 กุมภาพันธ์ 2563 07:29

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบงบประมาณ 100,000 บาท สนับสนุนการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เนื่องในวันรวมน้ำใจสู่กาชาดปราจีนบุร อ่านต่อ...


NPS จัดกิจกรรม “พี่สอนน้องอนุรักษ์พลังงานสะอาด ปีที่ 10”

NPS — 13 กุมภาพันธ์ 2563 08:42

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชน จึงได้จัดกิจกรรม “พี่สอนน้องอนุรักษ์พลังงานสะอาด” ต่อเนื อ่านต่อ...


NPS จัดกิจกรรม “รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน” เข้าสู่ปีที่ 7

NPS — 13 กุมภาพันธ์ 2563 08:42

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยพนักงานจิตอาสาเอ็นพีเอสที่มีความเชี่ยวชาญด้านช่างไฟฟ้า ร่วมกับผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ อ่านต่อ...


NPS ร่วมส่งความสุขปีใหม่ให้ชุมชน

NPS — 7 กุมภาพันธ์ 2563 02:34

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมสนับสนุนของรางวัลในการจัดกิจกรรมปีใหม่ของหน่วยงานและสถานที่ราชการในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส ต.ท่าตูม อ.ศรี อ่านต่อ...


NPS สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจ จุดสกัดในช่วงเทศกาล

NPS — 6 กุมภาพันธ์ 2563 07:32

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดสกัด อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี อ่านต่อ...


NPS ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดแก่ชุมชน

NPS — 6 กุมภาพันธ์ 2563 07:31

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนกลุ่มเพาะเห็ดบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ   จ.ปราจีนบุรี โดยมอบก้อนเชื้อเห็ด 3,000 ก้อน และส อ่านต่อ...


โครงการหน่วยแพทย์สัญจร NPS มอบอุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย

NPS — 24 มกราคม 2563 08:50

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยโครงการหน่วยแพทย์สัญจรเอ็นพีเอส มอบอุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัยแก่กลุ่มอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่ อ.ศรีมหาโพธิ จ. อ่านต่อ...


NPS มอบความสุขแก่เยาวชน สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

NPS — 24 มกราคม 2563 08:49

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 แก่โรงเรียน 20 โรงเรียน และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 อ่านต่อ...


NPS ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา

NPS — 7 มกราคม 2563 07:18

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่อระดมทุนนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ก อ่านต่อ...


NPS สนับสนุนตลาดเกษตรอินทรีย์

NPS — 7 มกราคม 2563 07:18

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุนการจัดทำป้ายประชาสัมพัน อ่านต่อ...


NPS สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

NPS — 25 ธันวาคม 2562 07:23

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนงานป้องและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลสนามชัยเขต อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดยมอบชุดเครื่องแบบปฏิ อ่านต่อ...


NPS สนับสนุนกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. ประจำปี 2562

NPS — 25 ธันวาคม 2562 07:22

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อ่านต่อ...


NPS สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

NPS — 3 ธันวาคม 2562 07:13

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบเสื้อแก่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา สำหรับให้นักเรียน อ่านต่อ...


NPS สนับสนุนงานกาชาดฉะเชิงเทรา “รวมน้ำใจ สู่กาชาด 2562”

NPS — 3 ธันวาคม 2562 07:13

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบงบประมาณสนับสนุนงานกาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา “รวมน้ำใจ สู่กาชาด” ประจำปี 2562 เพื่อนำไปใช้ในการจัดก อ่านต่อ...


NPS สืบสานประเพณีทางศาสนา ร่วมทอดกฐิน 30 วัด

NPS — 28 พฤศจิกายน 2562 04:45

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีในวัดรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส จำนวนทั้งสิ้น 30 วัด ได้แก่ วัด อ่านต่อ...


NPS สนับสนุนประเพณีลอยกระทง

NPS — 28 พฤศจิกายน 2562 04:45

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงานประเพณีลอยกระทง ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา และ ต.ท่าต อ่านต่อ...


หน่วยแพทย์สัญจร NPS มอบเครื่องปั่นเลือดและเครื่องวัดความดันโลหิต แก่ รพ.สต.บ้านทาม

NPS — 13 พฤศจิกายน 2562 07:32

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยโครงการหน่วยแพทย์สัญจรเอ็นพีเอส มอบเครื่องปั่นเลือดและเครื่องวัดความดันโลหิต  แก่โรง อ่านต่อ...


NPS สนับสนุนกระดาษพิมพ์เขียนแก่สถานีตำรวจภูธรเขาหินซ้อน

NPS — 6 พฤศจิกายน 2562 03:46

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนกระดาษพิมพ์เขียนแก่สถานีตำรวจภูธรเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปจัดทำเ อ่านต่อ...


NPS มอบเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

NPS — 31 ตุลาคม 2562 09:10

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปพ่นกำจั อ่านต่อ...


NPS มอบเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

NPS — 31 ตุลาคม 2562 09:04

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปพ่นกำจั อ่านต่อ...


NPS ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.๔

NPS — 31 ตุลาคม 2562 09:03

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยพนักงานจิตอาสาเอ็นพีเอส ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ต.เขาหินซ้อน อ.พนม อ่านต่อ...


NPS ร่วมกับ รพ.สต. จัดกิจกรรม “โรงไฟฟ้าห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก”

NPS — 18 ตุลาคม 2562 09:13

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงโพรง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม “โรงไฟฟ้า อ่านต่อ...


จิตอาสา NPS ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในศาลาประชาคมชุมชน

NPS — 18 ตุลาคม 2562 09:12

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยพนักงานจิตอาสาเอ็นพีเอสที่มีความเชี่ยวชาญด้านซ่อมบำรุงไฟฟ้า จัดกิจกรรม “เอ็นพีเอสรักษ์พลังงาน สร้างสุข อ่านต่อ...


NPS ร่วมส่งน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยภัยน้ำท่วมอุบลราชธานี

NPS — 9 ตุลาคม 2562 02:22

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้กับนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ อ่านต่อ...


NPS สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน

NPS — 9 ตุลาคม 2562 02:22

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนเครื่องขยายเสียงให้แก่ชมรมแอโรบิกชุมชนบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ   จ.ปราจีนบุรี เพื่อใช้ใน อ่านต่อ...


NPS ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ

NPS — 23 กันยายน 2562 10:01

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นการสนับสนุ อ่านต่อ...


NPS ปล่อยพันธุ์ปลาและพันธุ์กุ้ง จำนวน 600,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรี

NPS — 23 กันยายน 2562 10:00

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ปล่อยพันธุ์ปลาและพันธุ์กุ้ง อ่านต่อ...


NPS สนับสนุนผ้าป่าการศึกษา “สร้างโรงเรียน เพื่อนักเรียน”

NPS — 2 กันยายน 2562 07:19

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ให้การสนับสนุนผ้าป่าการศึกษา “สร้างโรงเรียน เพื่อนักเรียน” โรงเรียนวัดดอนท่านา ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต อ่านต่อ...


NPS มอบเตียงผู้ป่วยแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

NPS — 28 สิงหาคม 2562 08:50

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยโครงการหน่วยแพทย์สัญจรเอ็นพีเอส มอบเตียงผู้ป่วยและที่นอนลมแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม อ.ศ อ่านต่อ...


NPS จัดโครงการ “โรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส ชวนน้องรักษ์พลังงาน”

NPS — 28 สิงหาคม 2562 08:50

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดโครงการ “โรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส ชวนน้องรักษ์พลังงาน” โดยจัดให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวั อ่านต่อ...


NPS สนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ “ทำนาย้อนยุค ประจำปี 2562”

NPS — 23 สิงหาคม 2562 02:37

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ให้การสนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในกิจกรรม “ทำนาย้อนยุค ประจำปี 2562&rdquo อ่านต่อ...


NPS ต้อนรับ กฟผ.ดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานปลูกได้

NPS — 23 สิงหาคม 2562 02:37

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ให้การต้อนรับคณะผู้ปฏิบัติงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในหลักสูตร Alternative Power Plant เข้าเยี่ยมช อ่านต่อ...


NPS มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ “คืนความสดใสในดวงตาให้ผู้สูงวัย”

NPS — 5 สิงหาคม 2562 03:17

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนงบประมาณในโครงการ “คืนความสดใสในดวงตาให้ผู้สูงวัย” ให้กับมูลนิธิพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอศรีมหาโพธิ อ่านต่อ...


NPS ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนบุยายใบ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

NPS — 5 สิงหาคม 2562 03:17

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยพนักงานจิตอาสาเอ็นพีเอสร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส อ่านต่อ...


NPS สนับสนุนกระดาษพิมพ์เขียนผลิตสื่อการสอนให้กับเยาวชนในชุมชน

NPS — 2 สิงหาคม 2562 08:13

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนกระดาษพิมพ์เขียนให้กับโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าชีวมวลเอ็นพี เอส ต.เกาะขนุน และ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม อ่านต่อ...


NPS ร่วมปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

NPS — 2 สิงหาคม 2562 08:13

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยพนักงานจิตอาสาร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราช ดำริ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน อ.พนม อ่านต่อ...


NPS จับมือสวนพฤษศาสตร์เขาหินซ้อน แจกต้นกล้าสมุนไพรจากวัสดุปลูกเถ้าชีวมวล

NPS — 30 กรกฎาคม 2562 07:04

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยพนักงานจิตอาสาเอ็นพีเอสร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพร อ่านต่อ...


NPS ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 จำนวน 13 วัด

NPS — 30 กรกฎาคม 2562 07:04

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ถวายเทียนพรรษา ชุดสังฆทาน และเครื่องอัฐบริขารแก่พระภิกษุสงฆ์ในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ในวัดร อ่านต่อ...


NPS จัดกิจกรรม "จิตอาสาปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน”

NPS — 3 กรกฎาคม 2562 07:40

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรม  "จิตอาสาเอ็นพีเอส ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดบุยายใบ"  โดยพนักงานจิตอาสาเอ็นพีเอสท อ่านต่อ...


NPS ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ

NPS — 3 กรกฎาคม 2562 07:40

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมสนับสนุนพันธุ์กุ้งแม่น้ำ จำนวน 50,000 ตัว ในกิจกรรม “การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ& อ่านต่อ...


NPS ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ ของใช้จำเป็นให้ผู้ป่วยติดเตียง

NPS — 3 กรกฎาคม 2562 07:39

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมสนับสนุนงบประมาณให้กับสมาคมผู้คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคตะวันออก สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์และของใช้จำเป็นแก่ผู้ป่วยติ อ่านต่อ...


NPS ร่วมเดินรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก

NPS — 27 มิถุนายน 2562 08:55

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองรั้ง, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบุยายใบ และคณะครู-นักเรียนโรงเรียนวั อ่านต่อ...


NPS ร่วมสร้างสมดุลย์สู่ธรรมชาติ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก

NPS — 27 มิถุนายน 2562 08:55

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยพนักงานจิตอาสาเอ็นพีเอสร่วมกันปลูกต้นโกงกางและเก็บขยะ ในพื้นที่โครงการป่าในเมืองเกาะธรรมชาติป่าชายเลนฉะเชิงเทรา อ่านต่อ...


ภาพข่าว: NPS สนับสนุนทุนการศึกษาด้านวิศวกรรมชลประทานแก่บุตรเกษตรกร วิทยาลัยชลประทาน สถาบันสมทบ ม. เกษตร

VermillionX — 19 มิถุนายน 2562 04:31

ภาพข่าว: NPS สนับสนุนทุนการศึกษาด้านวิศวกรรมชลประทานแก่บุตรเกษตรกร วิทยาลัยชลประทาน สถาบันสมทบ ม. เกษตร

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS โดย โยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ (ซ้าย) กรรมการผ อ่านต่อ...


NPS ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2562

NPS — 6 มิถุนายน 2562 07:36

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยพนักงานจิดอาสาร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2562 ณ วัดชำขวาง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา พร อ่านต่อ...


NPS สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน

NPS — 6 มิถุนายน 2562 07:35

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบงบประมาณสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงทรา เพื่อช่วยเหลือเด้านสังคมสงเคราะห์แก่ส อ่านต่อ...


NPS ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งและต้นนนทรีป่า เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

NPS — 30 พฤษภาคม 2562 04:37

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยพนักงานจิตอาสาเอ็นพีเอส ร่วมกับโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน บ้ อ่านต่อ...


NPS จัดหน่วยแพทย์สัญจร สนับสนุนอุปกรณ์ด้านทันตกรรมและปรับปรุงห้องทันตกรรม รพ.สต.

NPS — 30 พฤษภาคม 2562 04:36

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้  จัดโครงการหน่วยแพทย์สัญจร ครั้งที่ 2/2562 มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านทันตกรรมและปร อ่านต่อ...


NPS มอบแสงสว่างให้ชุมชน

NPS — 8 พฤษภาคม 2562 08:04

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยพนักงานจิดอาสาเอ็นพีเอส ทำการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดพลังงาน ตามเส้นทางสาธารณะใ อ่านต่อ...


NPS ต้อนรับคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานปลูกได้

NPS — 3 พฤษภาคม 2562 04:48

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้  ให้การต้อนรับคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ อ่านต่อ...


NPS สนับสนุนกีฬาสีเด็กเล็กในชุมชน

NPS — 3 พฤษภาคม 2562 04:48

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนของเล่นพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชน ในกิจกรรม “กีฬาสีเด็กเล็ก” ที่จัดโดยเทศบาลเขาห อ่านต่อ...


NPS สนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ในชุมชนและวันผู้สูงอายุ ปี 2562

NPS — 29 เมษายน 2562 08:48

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมสืบสานและสนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ในชุมชนและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยมอบผ้าขนหนูให้กับองค์การบริหาร อ่านต่อ...


NPS จัดกิจกรรม “เอ็นพีเอสจิตอาสา มอบแสงสว่างให้ชุมชน”

NPS — 5 เมษายน 2562 07:58

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรม “เอ็นพีเอสจิตอาสา มอบแสงสว่างให้ชุมชน” โดยพนักงานจิตอาสาเอ็นพีเอสที่มีความเชี่ อ่านต่อ...


NPS สนับสนุน ชุมชนร่วมใจพัฒนา

NPS — 5 เมษายน 2562 07:57

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบเก้าอี้พลาสติกให้กับ “ชุมชนร่วมใจพัฒนา ต.เกาะขนุน อ.สนามชัยเขต  จ.ฉะเชิงเทรา” เพื่อใช้ในกิจกรรม อ่านต่อ...


NPS สนับสนุน “กิจกรรมแพทย์เพื่อชุมชน”

NPS — 27 มีนาคม 2562 08:41

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุน “กิจกรรมแพทย์เพื่อชุมชน” โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉ อ่านต่อ...


NPS ส่งเสริมสุขภาพเยาวชน จัดกิจกรรม “ชวนน้องออกกำลังกาย”

NPS — 27 มีนาคม 2562 08:41

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรม “ชวนน้องออกกำลังกาย” ให้กับเยาวชนในโรงเรียนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส ต.ท่าตู อ่านต่อ...


NPS จัดกิจกรรม “โรงไฟฟ้าห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก” เข้าสู่ปีที่ 6

NPS — 7 มีนาคม 2562 03:14

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงโพรง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม “โรงไฟฟ้าห่วง อ่านต่อ...


NPS สนับสนุนกระดาษพิมพ์เขียนแก่เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา

NPS — 5 มีนาคม 2562 07:51

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนกระดาษพิมพ์เขียนแก่เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปใช้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 3 อ่านต่อ...


NPS สนับสนุนคลินิกจักษุกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย

NPS — 5 มีนาคม 2562 07:47

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนคลินิกจักษุกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดตา โดยแพทย์ผู้เ อ่านต่อ...


NPS รวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี

NPS — 22 กุมภาพันธ์ 2562 09:17

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนงบประมาณแก่เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ใน “วันรวมใจน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี” เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณปร อ่านต่อ...


NPS ร่วมกับหมู่บ้านนวัตวิถี ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลาสู่ธรรมชาติ

NPS — 22 กุมภาพันธ์ 2562 09:16

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยพนักงานจิตอาสาเอ็นพีเอส ร่วมกับหมู่บ้านนวัตวิถี บ้านหนองปรือ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ปลูกต้นไม้มงค อ่านต่อ...


NPS จัดกิจกรรม “พี่สอนน้องอนุรักษ์พลังงานสะอาด ปีที่ 9 ”

NPS — 6 กุมภาพันธ์ 2562 04:09

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรม “พี่สอนน้องอนุรักษ์พลังงานสะอาด ปีที่ 9 ” โดยจัดให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลัง อ่านต่อ...


NPS จัดกิจกรรม “รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน ปีที่ 6”

NPS — 1 กุมภาพันธ์ 2562 08:56

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรม “รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน ปีที่ 6 หรือครั้งที่ 59” โดยพนักงาน จิตอาสาเอ็นพีเอสทำการตรวจซ่อม อ่านต่อ...


NPS มอบความสุขวันเด็กแห่งชาติ 2562

NPS — 1 กุมภาพันธ์ 2562 08:46

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบความสุขในวันเด็กแห่งชาติ 2562 แก่เยาวชนในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส ในพื้นที่ อ.พนมสา อ่านต่อ...


NPS สนับสนุน “งานเฉลิมฉลอง ๑๑๐ ปี ลายพระหัตถ์ ร.๕”

NPS — 8 มกราคม 2562 10:09

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุน “งานเฉลิมฉลอง ๑๑๐ ปี ลายพระหัตถ์ในองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ อ่านต่อ...


NPS สนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จัดกิจกรรม “วันดินโลก”

NPS — 27 ธันวาคม 2561 04:29

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมใน “วันดินโลก” โด อ่านต่อ...


จิตอาสา NPS ร่วมฟื้นฟูลำน้ำคลองท่าลาด ในวันสิ่งแวดล้อมไทย 2561

NPS — 27 ธันวาคม 2561 04:29

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยพนักงานจิตอาสาเอ็นพีเอส ร่วมกำจัดวัชพืชและปล่อยพันธุ์ปลาในลำน้ำคลองท่าลาด อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องใ อ่านต่อ...


NPS มอบเปลเข็นผู้ป่วยแก่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ

NPS — 3 ธันวาคม 2561 09:32

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบเปลเข็นผู้ป่วย แก่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี ภายใต้โครงการ “หน่วยแ อ่านต่อ...


NPS มอบกระดาษพิมพ์เขียน ส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชน

NPS — 3 ธันวาคม 2561 09:32

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบกระดาษพิมพ์เขียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก  ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม  &n อ่านต่อ...


NPS ต้อนรับกรมการสรรพกำลัง ก.กลาโหม เยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้

NPS — 22 พฤศจิกายน 2561 06:50

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยคณะผู้บริหารเอ็นพีเอสให้การต้อนรับ พลตรีเพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม และคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการระดมสรรพกำล อ่านต่อ...


NPS ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม หนุนเยาวชนประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธธรมชาติ

NPS — 22 พฤศจิกายน 2561 06:50

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรม “พี่ สอนน้องอนุรักษ์พลังงานสะอาด ปีที่ 8 ” โดยนอกจากจะจัดให้ความรู้เกี่ยวก อ่านต่อ...


NPS จัดกิจกรรม “รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน ครั้งที่ 56”

NPS — 2 พฤศจิกายน 2561 07:56

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้  โดยพนักงานจิตอาสาเอ็นพีเอสร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ  &nbs อ่านต่อ...


NPS จัดกิจกรรม “โรงไฟฟ้าห่วงใยใส่ใจสุขภาพชุมชน ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ครั้งที่ 20 ”

NPS — 2 พฤศจิกายน 2561 07:55

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านม่วงโพรง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม “โร อ่านต่อ...


NPS ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี

NPS — 30 ตุลาคม 2561 07:46

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีในวัดรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส จำนวน ๒๕ วัด ได้แก่ วัดในพื้นที่ ต.เขาหินซ้อน อ่านต่อ...


NPS สนับสนุนกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของของชาติ ๒๕๖๑”

NPS — 30 ตุลาคม 2561 07:46

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๑ &rdq อ่านต่อ...


NPS ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ

NPS — 23 ตุลาคม 2561 07:31

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมสนับสนุนพันธุ์กุ้งในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2561 ที่ท่าน้ำวัดใหม่กรงทอง อ่านต่อ...


NPS สนับสนุนกิจกรรม “พกถุงผ้า รับยากลับบ้าน”

NPS — 23 ตุลาคม 2561 07:31

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบถุงผ้าใส่ยาให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าชีวมวลเอ็นพีเอส อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ใ อ่านต่อ...


NPS จัดกิจกรรม “พี่สอนน้องอนุกรักษ์ พลังงานสะอาด ปีที่ 8”

NPS — 4 ตุลาคม 2561 03:08

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรม “พี่สอนน้องอนุรักษ์พลังงานสะอาด ปีที่ 8 ” โดยจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดและอน อ่านต่อ...


NPS จัด “โครงการเพื่อน้องอิ่มท้องอิ่มใจ”

NPS — 3 ตุลาคม 2561 09:38

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยพนักงานจิตอาสาจัดกิจกรรมสันทนาการ ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทน และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเยาวชนในโรงเรียนพื้นท อ่านต่อ...


NPS สนับสนุน “โรงเรือนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ผลิตพืชผักปลอดภัย”

NPS — 3 ตุลาคม 2561 09:37

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุน”การสร้างโรงเรือนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ผลิตพืชผักปลอดภัย” ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักสดผลไม้แปรรูปบ้านหนองทราย อ.พนมสา อ่านต่อ...


NPS สนับสนุน “ ผ้าป่าการศึกษาฯ ”

NPS — 27 กันยายน 2561 07:23

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนงบประมาณ “ผ้าป่าการศึกษา สร้างโรงเรียนเพื่อนักเรียน” แก่โรงเรียนวัดดอนท่านา ต.คู้ยายหมี อ.สนามช อ่านต่อ...


NPS รับรางวัลเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ ปีที่ 9 ติดต่อกัน (ระดับเพชร)

NPS — 27 กันยายน 2561 07:22

 เมื่อเร็วๆนี้ นายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล ผู้บริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ (ซ้าย) รั อ่านต่อ...