ข้อตกลงการใช้บริการ

1. ข้อตกลง

เว็บไซต์ ลัคกี้วันกรุ๊ป เป็นลิขสิทธิ์ของทางเว็บไซต์ ผู้ที่เข้ามาใช้งาน (ผู้ใช้บริการ) โปรดอ่านข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้อย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากการใช้เว็บไซต์หมายถึงการที่คุณยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ ดังนั้น โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎและเงื่อนไขให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นได้

2. นิยามของบริการ

เว็บไซต์ลัคกี้วันกรุ๊ป เป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้สมาชิกฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ตามที่ต้องการโดยแยกเป็นแต่ละหมวดหมู่ ข้อมูลที่ให้บริการบนเว็บไซต์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการที่ต้องการนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อจะต้องอ้างอิงและระบุแหล่งที่มาด้วย

3. นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเราตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เราจึงมีโนบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซต์ จะต้องเก็บข้อมูลในส่วนของชื่อและรหัสผ่านเข้าสู่ระบบไว้เป็นความลับ ทั้งนี้สมาชิกแต่ละท่านจะยอมรับผิดชอบกับการกระทำต่างภายใต้บัญชีของท่าน