ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ

da1991 — 12 ตุลาคม 2561 07:39


นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม “ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ มรดกแห่งการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จระดับโลก” จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินชีวิตและการทำงานของคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ตั้งแต่วัยเด็กจนประสบความสำเร็จในปัจจุบันที่ทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนจากผู้นำเข้ากระดาษสู่การเป็นผู้ส่งออกกระดาษไปทั่วโลกภายใต้แบรนด์ “ดั๊บเบิ้ล เอ” กระดาษจากคันนา ผ่านการนำเสนอด้วยนิทรรศการระบบมัลติมีเดียที่ทันสมัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป


คำค้น: ศูนย์เรียนรู้บ้านคุณกิตติ, ฉะเชิงเทรา