ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการบริษัทชลาชล จำกัด ได้รับเชิญจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้บรรยายพิเศษหัวข้อ “Sustainable Salon Management”

ทักษร ปฐมพรโสภณ — 19 มิถุนายน 2562 10:18


เติมเต็มทักษะอาชีพเสริมสวย

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการบริษัทชลาชล จำกัด ได้รับเชิญจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  พร้อม  3 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ ธพว. ธอส. และบสย. ให้บรรยายพิเศษหัวข้อ “Sustainable Salon Management”เพื่อยกระดับมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวยภาคเหนือ ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่


คำค้น: บริษัท ชลาชล จำกัด